Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Przetacznik polny(( £ac: Veronica arvensis)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-22
Autor : Pacyfka99 2012-07-22

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: babkowate
Rodzaj: przetacznik
Gatunek: przetacznik polny

Nazewnictwo

Przetacznik polny (Veronica arvensis L.) – gatunek nale¬Ņ¬Īcy do rodziny babkowatych (Plantaginaceae), w systemach XX-wiecznych klasyfikowany zwykle do tr√™downikowatych (Scrophulariaceae).

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, lub podnosz¬Īca si√™, ow¬≥osiona krótkimi w¬≥oskami, w górnej cz√™¬∂ci ogruczolona. Wysoko¬∂√¶ 5–25 cm. Z korzenia wyrasta zwykle kilka nierozga¬≥√™ziaj¬Īcych si√™ ¬≥odyg. Podczas suszenia ro¬∂lina nie czernieje.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg¬≥e. Li¬∂cie szerokojajowate, o nasadach nieco sercowatych, ca¬≥e ow¬≥osione. Brzegi karbowane lub pi¬≥kowane, koniec t√™po zako√Īczony. Najni¬Ņsze li¬∂cie na ¬≥odydze nie s¬Ī wi√™ksze od pozosta¬≥ych, cz√™sto s¬Ī ju¬Ņ uschni√™te podczas kwitni√™cia ro¬∂liny.
Kwiaty
Na bardzo krótkich, wzniesionych szypu¬≥kach (prawie siedz¬Īce) w k¬Ītach li¬∂ci. Kielich z¬≥o¬Ņony z 4 wolnych, lancetowatych, t√™po zako√Īczonych i silnie ow¬≥osionych dzia¬≥ek. Korona kó¬≥kowa z bardzo krótk¬Ī rurk¬Ī. Ma szeroko¬∂√¶ 3–5 mm i z¬≥o¬Ņona jest z 4 p¬≥atków niebieskiego koloru. P¬≥atki nierównej wielko¬∂ci, jeden z p¬≥atków wyra¬ľnie mniejszy i w√™¬Ņszy. Szyjka s¬≥upka o podobnej d¬≥ugo¬∂ci, jak wyci√™cie torebki, z pojedyncz¬Ī szyjk¬Ī wy¬Ņsz¬Ī od pr√™cików. 2 pr√™ciki.
Owoc
Mocno sp¬≥aszczona, sercowatego kszta¬≥tu torebka, o d¬≥ugo¬∂ci równej szeroko¬∂ci. Ca¬≥a ow¬≥osiona, na szczycie ostro wyci√™ta i znacznie krótsza od dzia¬≥ek kielicha. Nasiona jasnobrunatne, jajowatego kszta¬≥tu.
Liczba chromosomów: 2n = 16

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje na obszarach Azji o umiarkowanym klimacie, cz√™¬∂ciowo tak¬Ņe o klimacie ciep¬≥ym (Indie, Pakistan), w Afryce P√≥¬≥nocnej, na Azorach, Maderze, Wyspach Kanaryjskichi w Europie. Rozprzestrzenia si√™ tak¬Ņe gdzieniegdzie poza tymi obszarami. W Polsce ro¬∂lina pospolita na ca¬≥ym obszarze jako archeofit.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma¬≥a), Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k¬≥osowy), (Tr√™downik oskrzydlony), (Tr√™downik omszony), Tr√™downik bulwiasty(Tr√™downik bulwiasty), Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),