Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:4
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Niezapominajka le¬∂na(( £ac: Myosotis sylvatica)
-
-

Czy wiesz Ņe?.

-Niezapominajka jest kwiatem stanowym Alaski.
-W 1934 r. wolnomularska Wielka Lo¬Ņa „Pod S¬≥o√Īcem” (Grossloge „Zur Sonne”) w Bayreuth, jedna z ówczesnych niemieckich obediencji, przyj√™¬≥a emblemat niezapominajki jako substytut tradycyjnego cyrkla i w√™gielnicy.
-¦wiêto Polskiej Niezapominajki
Corocznie, od 2002 r. w dniu 15 maja, obchodzone jest w Polsce ¬¶wi√™to Polskiej Niezapominajki. Jego inicjatorem by¬≥ Andrzej Zalewski, który wyst¬Īpi¬≥ z tak¬Ī propozycj¬Ī w programie Ekoradio, emitowanym przez Polskie Radio Program I.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-11-05
Autor : Pacyfka99 2012-11-05

JuŅ wkrůtce

Nazewnictwo


Niezapominajka (Myosotis L. Рdos³ownie

Morfologia:

Pokrój
Ro¶liny zielne krótko ow³osione lub nagie.
Li¶cie
Skr√™toleg¬≥e, pojedyncze, ca¬≥obrzegie, li¬∂cie ¬≥odygowe siedz¬Īce, zwykle pod¬≥ugowatolancetowate.
Kwiaty
Zebrane w szczytowych skr√™tkach, groniasto si√™ wyd¬≥u¬Ņaj¬Īcych w trakcie kwitnienia. Kwiatostany zwykle s¬Ī bezlistne, rzadziej ulistnione (z przysadkami). Kwiaty 5-krotne, promieniste, w p¬Īczku s¬Ī skr√™cone. Kielich ze zro¬∂ni√™tych dzia¬≥ek ma kszta¬≥t dzwonkowaty lub lejkowaty, na szczycie 5-¬≥atkowy lub z¬Ībkowy, u wielu gatunk√≥w wyd¬≥u¬Ņa si√™ po przekwitnieniu. Rurkowotalerzykowata korona kwiatu niebieska, rzadziej bia¬≥a, r√≥¬Ņowa czy ¬Ņ√≥¬≥ta. Pi√™√¶ zros¬≥ych p¬≥atk√≥w tworzy p¬≥aski lub s¬≥abo wkl√™s¬≥y r¬Ībek. Przy wlocie rurki korony znajduje si√™ pi√™√¶ jasno¬Ņ√≥¬≥tych wska¬ľnik√≥w nektaru (osklepek). Pr√™ciki zwykle s¬Ī kr√≥tkie i ukryte w rurce korony. S¬≥upek osadzony na p¬≥askim osadniku zako√Īczony jest nitkowat¬Ī szyjk¬Ī ze s¬≥abo rozszerzonym na ko√Īcu znamieniem. Zal¬Ī¬Ņnia z¬≥o¬Ņona z 4 cz√™¬∂ci.
Owoce
Roz¬≥upnie rozpadaj¬Īce si√™ na 4, zwykle tr√≥jgraniasto jajowate i g¬≥adkie roz¬≥upki

Zastosowanie:

Kilka gatunków to cenione i popularne ro¶liny ozdobne.

ZagroŅenia i ochrona:

Niezapominajki mog¬Ī by√¶ atakowane przez mszyce. Podczas suchej choroby problemem mo¬Ņe by√¶ m¬Īczniak prawdziwy.

ZasiÍg wystÍpowania:

W stanie naturalnym wystêpuje w strefie umiarkowanej na obu pó³kulach, w Polsce ro¶nie dziko w zaro¶lach, w lasach i nad ciekami wodnymi.

Ciekawostki:

-Niezapominajka jest kwiatem stanowym Alaski.
-W 1934 r. wolnomularska Wielka Lo¬Ņa „Pod S¬≥o√Īcem” (Grossloge „Zur Sonne”) w Bayreuth, jedna z ówczesnych niemieckich obediencji, przyj√™¬≥a emblemat niezapominajki jako substytut tradycyjnego cyrkla i w√™gielnicy.
-¦wiêto Polskiej Niezapominajki
Corocznie, od 2002 r. w dniu 15 maja, obchodzone jest w Polsce ¬¶wi√™to Polskiej Niezapominajki. Jego inicjatorem by¬≥ Andrzej Zalewski, który wyst¬Īpi¬≥ z tak¬Ī propozycj¬Ī w programie Ekoradio, emitowanym przez Polskie Radio Program I.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¬Ņne j√™zyczkowate. Kwiaty ¬∂rodkowe rurkowate

Budowa p≥atka : P¬≥ytko wci√™ty

Typ Kwiatostanu : Skrêtek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Niebieski

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo∂ś 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna), Pulmonaria obscura(Miodunka √¶ma), Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa), Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¬∂na), Symphytum officinale(¬Įywokost lekarski), Echium vulgare(¬Įmijowiec zwyczajny), Myosotis palustris(Niezapominajka b¬≥otna), Phacelia tanacetifolia(Facelia b¬≥√™kitna), Anchusa officinalis(Farbownik lekarski), Asperugo procumbens(Lepczyca rozes¬≥ana), Symphytum cordatum(¬Įywokost sercowaty), Echium russicum(¬Įmijowiec czerwony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo∂ś 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna),
Pulmonaria obscura(Miodunka æma),
Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa),
Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¶na),
Symphytum officinale(¬Įywokost lekarski),
Echium vulgare(¬Įmijowiec zwyczajny),
Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna),
Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna),
Anchusa officinalis(Farbownik lekarski),
Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana),
Symphytum cordatum(¬Įywokost sercowaty),
Echium russicum(¬Įmijowiec czerwony),