Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Miodunka √¶ma(( £ac: Pulmonaria obscura)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-10-21
Autor : Pacyfka99 2012-10-21

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rodzina: ogórecznikowate
Rodzaj: miodunka
Gatunek: miodunka æma

Nazewnictwo

SIEDLISKO: Lasy li¶ciaste, zaro¶la. OKRES KWITNIENIA: Marzec - maj. WYSOKO¦Æ: 20 - 30 cm Domena: eukarionty Królestwo: ro¶liny Klad: ro¶liny naczyniowe Klad: Euphyllophyta Klad: ro¶liny nasienne Klasa: okrytonasienne Klad: klad astrowych Rodzina: ogórecznikowate Rodzaj: miodunka Gatunek: miodunka æma

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, pojedyncza, lub s¬≥abo rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™, kanciasta i ca¬≥a silnie, gruczo¬≥owato ow¬≥osiona. Wysoko¬∂√¶ 20-30 cm.
Li¶cie
Przy pomocy li¬∂ci naj¬≥atwiej odr√≥¬Ņni√¶ j¬Ī od podobnego gatunku – miodunki plamistej. Li¬∂cie odziomkowe wyrastaj¬Ī na ogonkach niewyra¬ľnie oskrzydlonych, d¬≥u¬Ņszych od blaszki, a blaszka jest 2 razy d¬≥u¬Ņsza od szeroko¬∂ci. Li¬∂cie s¬Ī bez plam, lub z nieznacznymi, jasnozielonymi. Li¬∂cie ¬≥odygowe lancetowatego kszta¬≥tu, dolne na kr√≥tkich ogonkach, g√≥rne siedz¬Īce. G√≥rna powierzchnia wszystkich li¬∂ci pokryta szorstkimi d¬≥ugimi szczecinkami, pomi√™dzy kt√≥rymi znajduj¬Ī si√™ kr√≥tsze brodawki i nieliczne gruczo¬≥y.
Kwiaty
Promieniste, dwubarwne; m¬≥ode kwiaty s¬Ī r√≥¬Ņowoczerwone, starsze czerwonofioletowe. Wyrastaj¬Ī na kr√≥tkich, silnie gruczo¬≥owato ow¬≥osionych szypu¬≥kach, tworz¬Īc na szczycie ¬≥odygi stosunkowo g√™sty kwiatostan typu dwustronny sierpik. Kielich rurkowaty, z¬≥o¬Ņony z 5 jednakowych, tr√≥jk¬Ītnych z¬Ībk√≥w. Korona wewn¬Ītrz z 5 ¬≥ukowatymi i orz√™sionymi liniami.
Owoc
Roz¬≥upnia rozpadaj¬Īca si√™ na 4 brunatne lub czarne orzeszki.
K¬≥¬Īcze
Silnie rozga³êzione, prawie czarne.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: lasy li¬∂ciaste, zaro¬∂la (zw¬≥aszcza nadrzeczne). Jeden z naszych gatunków zakwitaj¬Īcych i rozwijaj¬Īcych li¬∂cie wczesn¬Ī wiosn¬Ī, jeszcze przed rozwini√™ciem li¬∂ci przez drzewa, pod którymi ro¬∂nie. Najcz√™¬∂ciej ro¬∂nie na glebach próchniczych, dobrze przewietrzanych. Jest cieniolubna. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla rz√™du (O.) Fagetalia. Kwitnie wczesn¬Ī wiosn¬Ī – od marca do maja. Kwiaty zapylane przez b¬≥onkówki. Ro¬∂lina posiada podwójne zabezpieczenie przed niekorzystnym dla niej samozapyleniem – ró¬Ņnos¬≥upkowo¬∂√¶ i samop¬≥onno¬∂√¶. Cz√™¬∂√¶ kwiatów ma mianowicie s¬≥upki wy¬Ņsze od pr√™cików, cz√™¬∂√¶ kwiatów odwrotnie.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski : ziele (Herba Pulmonariae) miodunki æmy, oraz miodunki plamistej zawiera: saponiny, flawonoidy, kwasy organiczne, ¶luzy, sole mineralne, oraz ok. 2,5% krzemionki.
Dzia¬≥anie : korzystnie wp¬≥ywa na drogi oddechowe, przyspiesza gojenie si√™ uszkodzonej tkanki p¬≥uc, zwapnienie ognisk gru¬ľliczych, usuwanie wydzielin z górnych dróg oddechowych, pobudza ruchy ich nab¬≥onka rz√™skowego. Stosuje si√™ j¬Ī, przewa¬Ņnie w mieszance z innymi zio¬≥ami, jako ¬∂rodek wykrztu¬∂ny przy przewlek¬≥ym nie¬Ņycie oskrzeli oraz pomocniczo przy gru¬ľlicy i zapaleniu p¬≥uc.
Zbiór i suszenie : zbiera si√™ ca¬≥e ziele od marca do maja i suszy cienk¬Ī warstw¬Ī.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z miodunk¬Ī w¬Īskolistn¬Ī i miodunk¬Ī w√™giersk¬Ī[4].

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Skrêtek

Typ Kwiatostanu : Sierpik

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

£odyga przekrůj : Wielo kanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo∂ś 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna), Pulmonaria obscura(Miodunka √¶ma), Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa), Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¬∂na), Symphytum officinale(¬Įywokost lekarski), Echium vulgare(¬Įmijowiec zwyczajny), Myosotis palustris(Niezapominajka b¬≥otna), Phacelia tanacetifolia(Facelia b¬≥√™kitna), Anchusa officinalis(Farbownik lekarski), Asperugo procumbens(Lepczyca rozes¬≥ana), Symphytum cordatum(¬Įywokost sercowaty), Echium russicum(¬Įmijowiec czerwony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo∂ś 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna),
Pulmonaria obscura(Miodunka æma),
Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa),
Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¶na),
Symphytum officinale(¬Įywokost lekarski),
Echium vulgare(¬Įmijowiec zwyczajny),
Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna),
Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna),
Anchusa officinalis(Farbownik lekarski),
Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana),
Symphytum cordatum(¬Įywokost sercowaty),
Echium russicum(¬Įmijowiec czerwony),