Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Tobo¬≥ki polne(( £ac: Thlaspi arvense)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-22
Autor : Pacyfka99 2012-07-22

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: kapustowce
Rodzina: kapustowate
Rodzaj: tobo³ki

Nazewnictwo

¬£odyga kanciasta, naga. Li¬∂cie jasnozielone, siedz¬Īce, lancetowate, zatokowo z¬Ībkowane. Kwiatostan groniasty. Zal¬Ī¬Ņnia najwy¬Ņej 3 razy d¬≥u¬Ņsza ni¬Ņ szeroka. ¬£uszczynki na szczycie g¬≥√™boko wyci√™te, szeroko ob¬≥onione, d¬≥ugo¬∂ci 10-15 mm.5-6 nasion w ka¬Ņdej komorze. SIEDLISKO: Ogrody, w¬∂r√≥d warzyw, rzadziej na polach, przy drogach. Pospolita. OKRES KWITNIENIA: Kwiecie√Ī - sierpie√Ī. WYSOKO¬¶√Ü: 15 - 45 cm

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina jednoroczna osi¬Īgaj¬Īca wysoko¬∂√¶ 10-30 cm[4]. Po zgnieceniu wydziela charakterystyczny zapach czosnku.
£odyga
Wzniesiona, naga, gór¬Ī rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™, kanciasta i bruzdowana.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e. Dolne li¬∂cie o odwrotnie jajowatym kszta¬≥cie wyrastaj¬Ī na ogonkach, zatokowo z¬Ībkowane li¬∂cie ¬≥odygowe s¬Ī bezogonkowe, swoimi strza¬≥kowatymi nasadami obejmuj¬Ī ¬≥odyg√™. Wszystkie li¬∂cie s¬Ī jasnozielone.
Kwiaty
Drobne kwiaty na dosy√¶ d¬≥ugich szypu¬≥kach tworz¬Ī grona na szczytach p√™dów kwiatowych. Dojrzewaj¬Ī stopniowo od do¬≥u ku górze. Korona sk¬≥adaj¬Īca si√™ z 4 owalnych p¬≥atków bia¬≥ego koloru. S¬≥upek dwucz√™¬∂ciowy, zal¬Ī¬Ņnia ma d¬≥ugo¬∂√¶ co najwy¬Ņej 3-krotnie wi√™ksz¬Ī od szeroko¬∂ci. .
Owoc
 P¬≥aska i prawie okr¬Īg¬≥a ¬≥uszczyna o d¬≥ugo¬∂ci mniej wi√™cej równej d¬≥ugo¬∂ci szypu¬≥ki i ¬∂rednicy ok. 1,5 cm. Jest szeroko ob¬≥oniona, ma ¬∂rednic√™ 10-15 mm i zawiera 5-6 nasion. Na wierzcho¬≥ku jest g¬≥√™boko i w¬Īsko wyci√™ta. ¬£uszczyna tobo¬≥ków ma bardzo charakterystyczny wygl¬Īd, po którym ¬≥atwo rozró¬Ņni√¶ mo¬Ņna t√™ ro¬∂lin√™ od innych gatunków. D¬≥ugo utrzymuje si√™ na ro¬∂linie. Brunatnego koloru nasiona tobo¬≥ków maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ ok. 2 mm, szeroko¬∂√¶ ok. 1,5 mm i grubo¬∂√¶ 1 mm. Ich powierzchnia jest regularnie, równolegle-¬≥ukowato ¬Ņeberkowana.

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

£odyga przekrůj : Wielo kanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek leczniczy

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¬∂wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo¬≥ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago¬≥odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz¬Īd), Arabis(G√™si√≥wka), Draba(G¬≥odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosn√≥wka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny), Arabis caucasica(G√™si√≥wka kaukaska), Arabis hirsuta(G√™si√≥wka szorstkow¬≥osista), Sinapis alba(Gorczyca bia¬≥a), Brassica campestris(Kapusta w¬≥a¬∂ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w¬≥a¬∂ciwy), Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata), Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa), Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na), Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¬∂na), Rorippa palustris(Rzepicha b¬≥otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz¬Īd),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata),
Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa),
Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na),
Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),