Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Chwastnica jednostronna (Ang: cockspur, cockspur grass, (Du: H√ľhnerhirse, £ac: Echinochloa crus-galli)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz¬Īd: wiechlinowce
Rodzina: wiechlinowate
Rodzaj: chwastnica
Gatunek: chwastnica jednostronna

Nazewnictwo

Chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) – gatunek ro¬∂liny jednorocznej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny wiechlinowatych. Zwyczajowo nazywana bywa kurzym prosem. We florze Polski jest archeofitem. Na ni¬Ņu jest jednym z najbardziej pospolitych chwast√≥w w uprawach okopowych

Morfologia:

£odyga
Podnosz¬Īce si√™ i do¬≥em fio¬≥kowo nabieg¬≥e ¬ľd¬ľb¬≥a o wysoko¬∂ci 30-70(90) cm.
Li¶cie
Szerokie, nieco pofalowane. Blaszki li¶ciowe o szorstkich brzegach, pochwy li¶ciowe nieco sp³aszczone i bez jêzyczka.
Kwiaty
Zebrane w g√™st¬Ī, klapowan¬Ī i jednostronn¬Ī wiech√™ (od tego pochodzi gatunkowa nazwa ro¬∂liny). Wiecha ma szorstkie i ow¬≥osione ga¬≥¬Īzki. Jajowatoeliptyczne, jednokwiatowe i g√™sto skupione k¬≥oski s¬Ī jasnozielone z fioletowym odcieniem. Wyrastaj¬Ī jednostronnie po 3-6 na jednej ga¬≥¬Īzce wiechy. W ka¬Ņdym k¬≥osku s¬Ī 3 plewy; dolna jest szerokojajowata 3-nerwowa i ostra, druga jest pod¬≥u¬Ņnie jajowata, 5-nerwowa, zaostrzona i znacznie d¬≥u¬Ņsza, trzecia 7-nerwowa, zaostrzona i tej samej d¬≥ugo¬∂ci co druga. Wszystkie plewy maj¬Ī sztywno orz√™sione nerwy. Plewki s¬Ī dwie, obydwie nagie i po¬≥yskuj¬Īce. S¬≥upek o jasnoczerwonych, bia¬≥opi√≥rkowatych znamionach. Kwitnie od lipca do pa¬ľdziernika.
Owoce
Ziarniaki oplewione.
Siewka
Ma r√≥wnow¬Īski i zaostrzony na szczycie epikotyl z licznymi r√≥wnoleg¬≥ymi nerwami. Opr√≥cz korzeni wytwarza u podstawy ¬ľd¬ľb¬≥a korzenie przybyszowe. Na tym etapie rozwoju ¬≥atwo mo¬Ņna j¬Ī pomyli√¶ z r√≥¬Ņnymi gatunkami w¬≥o¬∂nic i palusznik√≥w

Biologia i ekologia:

Ro¬∂nie na przydro¬Ņach, brzegach wód, w ogrodach i na polach uprawnych. Zachwaszcza g¬≥ównie kukurydz√™ i ro¬∂liny okopowe, preferuje gleby gliniaste, nieco wilgotne, ¬Ņyzne i zasobne w azot i wap√Ī. Próg szkodliwo¬∂ci wynosi 3-6 ro¬∂lin na 1 m2
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla O. Polygono-Chenopodietalia i Ass. Echinochloo-Setarietum oraz gatunek wyró¬Ņniaj¬Īcy dla All. Chenopodion fluviatile

Zastosowanie:

Dawniej ziarniaki tej ro¶liny z naturalnych stanowisk zbierano na pokarm.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Lipiec

Ro∂lina jednoroczna

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa), Avena fatua(Owies g¬≥uchy), Agropyron repens(Perz w¬≥a¬∂ciwy), Setaria glauca(W¬≥o¬∂nica sina), Setaria viridis(W¬≥o¬∂nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupk√≥wka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios¬≥y), Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka), Holcus lanatus(K¬≥os√≥wka we¬≥niasta), Secale cereale(¬Įyto zwyczajne), Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty), Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna), (Tur√≥wka le¬∂na), Molinia caerulea(Trz√™¬∂lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¬∂ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¬¶mia¬≥ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¬Įyto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty),
Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),