Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rzodkiew ¬∂wirzepa (Ang: Wild Radish, Jointed Charlock,( £ac: Raphanus raphanistrum)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Dziwacznie dzisiaj brzmi¬Īca nazwa ¬∂wierzop wyst√™puj¬Īca w I ksi√™dze poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza mog¬≥a oznacza√¶ w¬≥a¬∂nie rzodkiew ¬∂wirzep√™ (lub gorczyc√™ poln¬Ī).
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: kapustowce
Rodzina: kapustowate
Rodzaj: rzodkiew
Gatunek: rzodkiew ¶wirzepa

Nazewnictwo

Kwitnie od maja do wrze¬∂nia Ro¬∂nie na glebach piaszczystych i gliniastych kwa¬∂nych: na polach, ugorach. Domena eukarionty Kr√≥lestwo ro¬∂liny Podkr√≥lestwo naczyniowe Nadgromada nasienne Gromada okrytonasienne Klasa Rosopsida Rz¬Īd kaparowce Rodzina kapustowate Rodzaj rzodkiew Gatunek rzodkiew ¬∂wirzepa

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina jednoroczna. Gatunek ten jest bardzo podobny do gorczycy bia³ej.
£odyga
Wzniesiona, rozga¬≥√™ziona, do¬≥em szorstko ow¬≥osiona, g√≥r¬Ī naga. Wraz z kwiatostanem ma wysoko¬∂√¶ 30-60 cm.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e. Dolne li¬∂cie lirowate, pierzastodzielne, g√≥rne lancetowate. Wszystkie li¬∂cie z nier√≥wno z¬Ībkowanymi odcinkami, pokryte w¬≥oskami. Wyrastaj¬Ī na rynienkowatych ogonkach.
Kwiaty
Zebrane w grono na szczytach p√™d√≥w. Kielich stulony w d¬≥ug¬Ī nibyrurk√™. Korona barwy ¬Ņ√≥¬≥tej, czasami z fioletowymi pr¬Ī¬Ņkami. Niekiedy (rzadko) kwiaty bia¬≥e. 4 ¬≥opatkowate p¬≥atki korony silnie rozchylone na boki, 6 d¬≥ugich pr√™cik√≥w rozchylonych na boki, jeden s¬≥upek z ca¬≥obrzegim znamieniem. S¬≥upek i pr√™ciki dojrzewaj¬Ī r√≥wnocze¬∂nie, ro¬∂lina owadopylna, kwitnie od maja do sierpnia. Ro¬∂lina miododajna i dobre ¬ľr√≥d¬≥o py¬≥ku dla pszcz√≥¬≥.
Owoc
Poprzecznie paciorkowato przew√™¬Ņona ¬≥uszczyna zako√Īczona ma¬≥ym dzi√≥bkiem. Ma d¬≥ugo¬∂√¶ 3,5-9 cm i szeroko¬∂√¶ 3,5-4 mm. Po dojrzeniu rozpada si√™ na jednonasienne odcinki. Po ¬≥uszczynie naj¬≥atwiej rozr√≥¬Ņni√¶ ¬∂wirzep√™ od bardzo podobnej gorczycy bia¬≥ej. Nasiona wysiewaj¬Ī si√™ przez ca¬≥y sezon wegetacyjny, wschody pojawiaj¬Ī si√™ przez ca¬≥y rok
Korze√Ī
Cienki.
Siewka
¬£ody¬Ņka podli¬∂cieniowa jest bia¬≥o-zielona cz√™sto fioletowo nabieg¬≥a, naga. Li¬∂cienie odwrotnie sercowate lub nerkowate, na szczycie g¬≥√™boko wci√™te z rynienkowatymi ogonkami. Brzegi blaszek pokryte kr√≥tkimi w¬≥oskami, widoczne unerwienie. Li¬∂cie u¬≥o¬Ņone skr√™toleg¬≥e, pierwszy i kolejne lirowate, do¬∂√¶ du¬Ņe. Na wszystkich li¬∂ciach ¬≥¬Īcznie z ogonkami jasno bia¬≥e, szorstkie i g√™ste ow¬≥osienie.
Wysoko¶æ 30-60 cm.

ZasiÍg wystÍpowania:

Rodzimy obszar wyst√™powania to Afryka P√≥¬≥nocna, Madera, Wyspy Kanaryjskie, Azja Zachodnia i Kaukaz oraz ca¬≥a niemal Europa. Jako gatunek zawleczony rozprzestrzeni¬≥ si√™ na Azorach, w USA i gdzieniegdzie w innych rejonach. W polskiej florze jest archeofitem pospolicie wyst√™puj¬Īcym na ca¬≥ym obszarze.
Wyst√™puje na siedliskach ruderalnych: Jest te¬Ņ cz√™stym chwastem w uprawach zb√≥¬Ņ jarych, ziemniak√≥w i burak√≥w, r√≥wnie¬Ņ w ogrodach. Ro¬∂lina ruderalna. Preferuje gleby gliniaste lub piaszczyste i lekko kwa¬∂ne.

Ciekawostki:

Dziwacznie dzisiaj brzmi¬Īca nazwa ¬∂wierzop wyst√™puj¬Īca w I ksi√™dze poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza mog¬≥a oznacza√¶ w¬≥a¬∂nie rzodkiew ¬∂wirzep√™ (lub gorczyc√™ poln¬Ī).

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek trujĪcy

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¬∂wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo¬≥ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago¬≥odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz¬Īd), Arabis(G√™si√≥wka), Draba(G¬≥odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosn√≥wka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny), Arabis caucasica(G√™si√≥wka kaukaska), Arabis hirsuta(G√™si√≥wka szorstkow¬≥osista), Sinapis alba(Gorczyca bia¬≥a), Brassica campestris(Kapusta w¬≥a¬∂ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w¬≥a¬∂ciwy), Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata), Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa), Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na), Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¬∂na), Rorippa palustris(Rzepicha b¬≥otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz¬Īd),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata),
Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa),
Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na),
Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),