Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Pokrzywa Âżegawka(( Łac: Urtica urens)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik Listopad
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-10-08
Autor : Pacyfka99 2012-10-08

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad róÂżowych
RzÂąd: róÂżowce
Rodzina: pokrzywowate
Rodzaj: pokrzywa
Gatunek: pokrzywa Âżegawka

Nazewnictwo

Pokrzywa Âżegawka (Urtica urens L.) – gatunek roÂśliny z rodziny pokrzywowatych (Urticaceae Juss.). Archeofit wystĂŞpujÂący doœÌ pospolicie w caÂłej Polsce.

Morfologia:

ÂŁodyga
WysokoœÌ œrednio 20 cm (maksymalnie 50 cm). Czworograniasta, pokryta krótkimi szczecinkami oraz d³u¿szymi w³oskami parz¹cymi.
KorzeĂą
Cienki, bia³awo¿ó³tawy.
LiÂście
NaprzeciwlegÂłe, dÂługoogonkowe, jajowate lub eliptyczne, wciĂŞtopiÂłkowane, mniejsze niÂż u pokrzywy zwyczajnej, pokryte bezbarwnymi wÂłoskami parzÂącymi, znajdujÂącymi siĂŞ na biaÂłozielonych wzgĂłrkach.
Kwiaty
Niepozorne, zielone, zbudowane podobnie jak u pokrzywy zwyczajnej. Kwiaty mĂŞskie i ÂżeĂąskie rozwijajÂą siĂŞ w tych samych kwiatostanach.
Owoce
Jednonasienny orzeszek.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna. RoÂśnie na glebach Âżyznych, bogatych w zwiÂązki azotowe lub próchnicĂŞ (roÂślina azotolubna). Jest chwastem pospolitym w caÂłym kraju. RoÂśnie w ogrodach, przy drogach, pÂłotach, domach, na gruzach i przy oborach. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Urtico-Malvetum. Kwitnienie od maja do listopada.
- skÂład taki jak u pokrzywy zwyczajnej - nasiona zawierajÂą ok. 20 % tÂłuszczu, liÂście ok. 15% soli mineralnych (potas, wapĂą), garbniki, glukokininĂŞ, prowitaminĂŞ A, witaminy (C, K, B), histaminĂŞ, kwas krzemowy i mrówkowy

Zastosowanie:

RoÂślina lecznicza. Zastosowanie podobne, jak w przypadku pokrzywy zwyczajnej.
- ma wÂłaÂściwoÂści lecznicze – dziaÂłanie podobne jak u pokrzywy zwyczajnej; w medycynie ludowej stosowana w stanach zapalnych dróg moczowych, zalecana w leczeniu kamienicy nerkowej, hamuje krwotoki. Jest Âśrodkiem pomocniczym w leczeniu cukrzycy. WpÂływa dodatnio na procesy przemiany materii, pobudza dziaÂłalnoœÌ gruczoÂłów wydzielania wewnĂŞtrznego i zwiĂŞksza iloœÌ krwinek czerwonych, poprawia perystaltykĂŞ jelit. Chlorofil otrzymywany z pokrzywy wykorzystuje siĂŞ w leczeniu choroby popromiennej. UÂżywany miejscowo sprzyja gojeniu siĂŞ ran, czyraków i wrzodów.

- wywoÂłuje alergiĂŞ

- mÂłode roÂśliny spoÂżywane czasami jako warzywo i zjadane przez zwierzĂŞta.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z pokrzywÂą zwyczajnÂą

Inne:

- jest dwa razy niÂższa od pokrzywy zwyczajnej i nie ma rozÂłogów

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik Listopad

Gatunek leczniczy

Archeofit

Terofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Urticaceae (pokrzywowate)

- Lecznicze
- Blaszki liścia jajowate


RODZINA Urticaceae (pokrzywowate) -ilość 2
Urtica dioica(Pokrzywa zwyczajna),
Urtica urens(Pokrzywa Âżegawka),