Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Szczaw polny(( £ac: Rumex acetosella)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-23
Autor : Pacyfka99 2012-07-23

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: go¬ľdzikowce
Rodzina: rdestowate
Rodzaj: szczaw
Gatunek: szczaw polny

Nazewnictwo


Szczaw polny (Rumex acetosella L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny rdestowatych. Jest szerokorozprzestrzeniony: naturalnie wyst√™puje w Azji, Afryce P√≥¬≥nocnej i Europie, rozprzestrzeni¬≥ si√™ r√≥wnie¬Ņ w obydwu Amerykach, Afryce, Australii i na wyspach Melanezji i Polinezji. W Polsce jest pospolity na ca¬≥ym terenie.


Morfologia:

£odyga
Dosy√¶ cienka, wzniesiona, o wysoko¬∂ci do 50 cm. W dolnej cz√™¬∂ci cz√™sto przebarwiona na czerwonawo. Powy¬Ņej po¬≥owy wysoko¬∂ci zwykle rozga¬≥√™zia si√™.
Li¶cie
Pojedyncze, pod¬≥u¬Ņnie lancetowate, na ko√Īcach zaostrzone, stopniowo zw√™¬Ņaj¬Īce si√™ w ogonek li¬∂ciowy. U nasady posiadaj¬Ī dwie oszczepowate, wyrastaj¬Īce na boki i ostro zako√Īczone ¬≥atki. Podsadki zwykle nie posiadaj¬Ī tych ¬≥atek. Dolne li¬∂cie wyra¬ľnie wi√™ksze. Kolor szarozielony. Przylistki zro¬∂ni√™te s¬Ī pochw¬Ī.
Kwiaty
Ro¬∂lina dwupienna. Kwiatostan w postaci gron na d¬≥ugich, bezlistnych i rzadko rozmieszczonych rozga¬≥√™zieniach ¬≥odygi. Drobne kwiaty czerwonej barwy, 3-krotne. Okwiat sze¬∂ciolistkowy, w dw√≥ch ok√≥¬≥kach. Listki okwiatu bez guzk√≥w, wewn√™trzne listki o d¬≥ugo¬∂ci do 1,5 mm s¬Ī unerwione, nie s¬Ī przyro¬∂ni√™te do owocu i maj¬Ī podobn¬Ī do niego d¬≥ugo¬∂√¶. Szyjki s¬≥upka nie przyro¬∂ni√™te do zal¬Ī¬Ņni.
Owoc
Trójgraniasty orzeszek czerwonobrunatnej barwy.
Korze√Ī
Palowy

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit korzeniowy. Kwitnie przez ca¬≥y okres wegetacji. Ro¬∂lina wiatropylna. Owoce roznoszone s¬Ī przez wiatr (anemochoria). Siedlisko: pastwiska, ugory, nieu¬Ņytki. Preferuje siedliska kwa¬∂ne i ja¬≥owe (ro¬∂lina wska¬ľnikowa gleb kwa¬∂nych). W górach wyst√™puje a¬Ņ po pi√™tro kosówki. W uprawach rolnych i ogrodowych pospolity chwast[4]. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Koelerio-Corynephoretea[5].
Ro¬∂lina truj¬Īca
Truj¬Īcy jest ca¬≥y p√™d, a szczególnie li¬∂cie (z powodu du¬Ņej zawarto¬∂ci kwasu szczawiowego). Ponadto ro¬∂lina zawiera rutyn√™, saponiny.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z szczawiem obros¬≥oowockowym

ZasiÍg wystÍpowania:

Jest szerokorozprzestrzeniony: naturalnie wyst√™puje w Azji, Afryce Pó¬≥nocnej i Europie, rozprzestrzeni¬≥ si√™ równie¬Ņ w obydwu Amerykach, Afryce, Australii i na wyspach Melanezji i Polinezji[2]. W Polsce jest pospolity na ca¬≥ym terenie[

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Typ Kwiatostanu : Skrêtek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek trujĪcy

Hemikryptofit

Geofit

-
RODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilo∂ś 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi), Reynoutria japonica(Rdestowiec ostroko√Īczysty), Reynoutria sachalinensis(Rdest sachali√Īski), Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny), Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy), Polygonum presicarja(Rdest plamisty), Polygonum convolvulus(Rdest√≥wka powojowata (Rdest powojowy)), Rumex acetosella(Szczaw polny), Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny), Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaro¬∂lowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilo∂ś 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi),
Reynoutria japonica(Rdestowiec ostroko√Īczysty),
Reynoutria sachalinensis(Rdest sachali√Īski),
Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny),
Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy),
Polygonum presicarja(Rdest plamisty),
Polygonum convolvulus(Rdestówka powojowata (Rdest powojowy)),
Rumex acetosella(Szczaw polny),
Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny),
Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaro¶lowy),