Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rdest√≥wka powojowata (Rdest powojowy) (Ang: Black-bindweed,( £ac: Polygonum convolvulus)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: go¬ľdzikowce
Rodzina: rdestowate
Rodzaj: rdestówka
Gatunek: rdestówka powojowata

Nazewnictwo

W Polsce ro¬∂lina wyst√™puje pospolicie. ¬£odyga o wij¬Īca si√™, szorstka w dotyku, d¬≥ugo¬∂ci ok. 1 m. Dojrza¬≥e li¬∂cie s¬Ī jajowatotr√≥jk¬Ītne u nasady sercowatostrza¬≥kowate, wi√™ksze na pocz¬Ītku p√™du, pod koniec coraz w√™¬Ņsze zw¬≥aszcza, ¬Ņe maj¬Ī tendencj√™ do podwijania si√™ na brzegach, osadzone na kr√≥tkich ogonkach. Okwiat pi√™ciokrotny, bia¬≥ozielony, ogruczolony. Pr√™cik√≥w 8, s¬≥upek 1 o trzech znamionach. Poszczeg√≥lne kwiatki siedz¬Ī na kr√≥tkich szypu¬≥kach z kolankiem. Owoc-tr√≥jkanciasty orzech. Kwitnie od czerwca do pa¬ľdziernika.

Morfologia:

£odyga
O wij¬Īcym si√™ kanciastym ¬Ņebrowaniu, szorstka w dotyku, d¬≥ugo¬∂ci ok. 1 m.
Li¶cie
Pojedyncze, skr√™toleg¬≥e, ca¬≥obrzegie, wi√™ksze na pocz¬Ītku p√™du, pod koniec coraz w√™¬Ņsze zw¬≥aszcza, ¬Ņe maj¬Ī tendencj√™ do podwijania si√™ na brzegach, osadzone na stosunkowo krótkich ogonkach. Dojrza¬≥e li¬∂cie s¬Ī jajowatotrójk¬Ītne u nasady sercowatostrza¬≥kowate.
Kwiaty
Niepozorne, zielone zebrane w lu¬ľne grona, wyrastaj¬Īce w pachwinach li¬∂ci. Okwiat pi√™ciokrotny, bia¬≥ozielony, ogruczolony. Pr√™cików 8, s¬≥upek 1 o trzech znamionach. Poszczególne kwiatki siedz¬Ī na krótkich szypu¬≥kach z kolankiem.
Owoc
Matowy, niewielkich rozmiarów trójkanciasty orzech ¬≥atwo odpadaj¬Īcy.
Korze√Ī
Palowy.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

£odyga przekrůj : ¬Įebrowana

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek trujĪcy

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilo∂ś 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi), Reynoutria japonica(Rdestowiec ostroko√Īczysty), Reynoutria sachalinensis(Rdest sachali√Īski), Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny), Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy), Polygonum presicarja(Rdest plamisty), Polygonum convolvulus(Rdest√≥wka powojowata (Rdest powojowy)), Rumex acetosella(Szczaw polny), Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny), Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaro¬∂lowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilo∂ś 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi),
Reynoutria japonica(Rdestowiec ostroko√Īczysty),
Reynoutria sachalinensis(Rdest sachali√Īski),
Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny),
Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy),
Polygonum presicarja(Rdest plamisty),
Polygonum convolvulus(Rdestówka powojowata (Rdest powojowy)),
Rumex acetosella(Szczaw polny),
Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny),
Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaro¶lowy),