Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Poziewnik szorstki(( £ac: Galeopsis tetrahit)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-27
Autor : Pacyfka99 2012-07-27

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: jasnotowate
Rodzaj: poziewnik
Gatunek: poziewnik szorstki

Nazewnictwo


Poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny jasnotowatych. Wyst√™puje w Europie i p√≥¬≥nocnej cz√™¬∂ci Azji. W Polsce jest bardzo pospolity na terenie ca¬≥ego kraju.


Morfologia:

Pokrój
¬£odyga do 1 m wysoko¬∂ci, ga¬≥√™zista, w g√≥rze cz√™sto ogruczolona, na przekroju czworok¬Ītna, pod w√™z¬≥ami zgrubia¬≥a. Ca¬≥a okryta jest k¬≥uj¬Īcymi szczecinkami.
Li¶cie
Jajowate lub pod¬≥u¬Ņnie jajowate, zaostrzone, na brzegu karbowano-pi¬≥kowane, ogonkowe, ustawione naprzeciwlegle. Na dolnej wardze zwykle ciemny dese√Ī zajmuj¬Īcy najwy¬Ņej 2/3 jej powierzchni.
Kwiaty
Zebrane po 7 w nibyok√≥¬≥kach. Ca¬≥y kwiatostan jest przewa¬Ņnie ciemno ogruczolony. Kielich ma na nerwach szczecinki, jego z¬Ībki i przysadki s¬Ī k¬≥uj¬Īce. Dwukrotnie d¬≥u¬Ņsza od kielicha korona jest grzbiecista, dwuwargowa, czerwona lub purpurowa, czasami bia¬≥a (rzadko). ¬¶rodkowa klapa dolnej wargi ma w nasadzie dwa uwypuklenia, w gardzieli za¬∂ ¬Ņ√≥¬≥t¬Ī plam√™. G√≥rna warga jest jajowata i he¬≥miasta.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Ro¬∂nie w widnych lasach, na polach, zr√™bach, przydro¬Ņach na ni¬Ņu i w górach. Ro¬∂lina azotolubna. W uprawach rolnych jest chwastem. W Polsce kitnie od czerwca do pa¬ľdziernika.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Dzia¬≥anie: Rozpuszczalna krzemionka wch¬≥ania si√™ w przewodzie pokarmowym i gromadzi w r√≥¬Ņnych tkankach, jak sk√≥ra, b¬≥ony ¬∂luzowe, ¬∂ciany naczy√Ī krwiono¬∂nych, tkanka p¬≥ucna, krwinki czerwone i trzustka, wywieraj¬Īc korzystne dzia¬≥anie na organizm. S¬≥abe dzia¬≥anie moczop√™dne, nieznaczne w¬≥asno¬∂ci wykrztu¬∂ne, niezbyt silne dzia¬≥anie ¬∂ci¬Īgaj¬Īce i odka¬Ņaj¬Īce przew√≥d pokarmowy.
Surowiec zielarski:
Ziele (Herba Galeopsidis) zawiera do 6% garbnik√≥w, flawonoidy (m.in. pochodne skutelareiny), irydoidy (m.in. galirydozyd), alkaloid stachydryna, saponiny, gorycze, kwasy organiczne jak salicylowy i kawowy, sole mineralne, zawieraj¬Īce ok. 0,25% krzemionki rozpuszczalnej w wodzie.
Zbiór i suszenie: Górne czê¶ci pêdów zbiera siê w okresie zakwitania i suszy w suszarniach naturalnych w cieniu i przewiewie.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z poziewnikiem dwudzielnym i p. mi√™kkow¬≥osym[2].
Wyst√™puje odmiana G. tetrachit var. arvensis o li¬∂ciach zaokr¬Īglonych w nasadzie. Jest gatunkiem charakterystycznym dla Cl. Stellarietea mediae[3]
Wg szwedzkiego botanika A. M√Ľntziga poziewnik szorstki jest poliploidaln¬Ī hybryd¬Ī poziewnika mi√™kkow¬≥osego i p. pstrego.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Kwiat z gardziel¬Ī

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

£odyga przekrůj : Czterokanciasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek leczniczy

Kenofit

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¬∂ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa), Stachys palustris(Czy¬∂ciec b¬≥otny), Stachys sylvatica(Czy¬∂ciec le¬∂ny), Stachys arvensis(Czy¬∂ciec polny), Stachys annua(Czy¬∂ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Mi√™ta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik mi√™kkow¬≥osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia¬≥a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G¬≥owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¬∂cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza¬≥wia lepka), Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¬∂cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimi√™tka w¬≥a¬∂ciwa), Nepeta pannonica(Kocimi√™tka naga), Nepeta mussinii(Kocimi√™tka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimi√™tka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa), Prunella grandiflora(G¬≥owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T¬≥ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T¬≥ustosz alpejski¬†), Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy), Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty), Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy), Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy), Salvia verticillata(Sza¬≥wia okr√™gowa), Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Friday November 30, 2012 23:33)

Dzieki za inforamcjê zaraz usunê to zdjêcie :) pozdrawiam

Go¶æ (Friday November 30, 2012 18:11)

Nie widaæ ³odygi, ale ten po lewej to raczej nie jest p. szorstki, tylko p. dwudzielny lub miêkkow³osy.Hennepnetel Galeopsis tetrahit 13 juli 2010.wmv
ZdjÍciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy),
Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),