Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Niezapominajka polna (Ang: Field Forget-me-not, (Du: Acker-Vergissmeinnicht, Łac: Myosotis arvensis)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-

Czy wiesz że?.

Myosotis - nazwa rodzaju niezapominajka – oznacza w jĂŞzyku greckim “mysie uszko”.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Już wkrótce

Nazewnictwo

Niezapominajka polna (Myosotis arvensis (L.) Hill) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny ogórecznikowatych. 

Morfologia:

PokrĂłj
RoÂślina jednoroczna, 15-40 cm wysokoÂści, miĂŞkko owÂłosiona.
LiÂście
Odziomkowe na ogonkach, zebrane w rozetĂŞ, owalne. LiÂście Âłodygowe siedzÂące, lancetowate.
Kwiaty
Zebrane w gĂŞsty, krĂłtki i bezlistny sierpik. Jaskrawoniebieskie, 2-4 mm Âśrednicy, o wklĂŞsÂłym rÂąbku korony. SzypuÂłki kwiatowe wzniesione. Kielich o dÂługoÂści do 4 mm, pokryty wÂłoskami i zamkniĂŞty. Kwiaty w gĂŞstym, groniastym, u nasady bezlistnym kwiatostanie.
Owoce
Dwukrotnie dÂłuÂższe od kielicha kwiatu. W czasie owocowania szypuÂłki skoÂśnie wzniesione.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: pola (chwast), drogi polne i przydroÂża, zaroÂśla. Na glebach gliniastych. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Stellarietea mediae[3]. Kwitnie od maja do sierpnia.
Liczba chromosomów: 2n = 52, (36, 48, 54, 66)

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z niezapominajkÂą leÂśnÂą, n. pagórkowÂą i n. piaskowÂą.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w stanie dzikim w caÂłej Europie, na znacznej czĂŞÂści Azji, a takÂże w Afryce PóÂłnocnej i na Wyspach Kanaryjskich[2]. W Polsce pospolity na caÂłym obszarze.

Ciekawostki:

Myosotis - nazwa rodzaju niezapominajka – oznacza w jĂŞzyku greckim “mysie uszko”.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : SkrĂŞtek

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : ÂŁopatkowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Roślina dwuletnia

Roślina jednoroczna

Terofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilość 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna), Pulmonaria obscura(Miodunka Ìma), Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa), Myosotis sylvatica(Niezapominajka leœna), Symphytum officinale(¯ywokost lekarski), Echium vulgare(¯mijowiec zwyczajny), Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna), Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna), Anchusa officinalis(Farbownik lekarski), Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana), Symphytum cordatum(¯ywokost sercowaty), Echium russicum(¯mijowiec czerwony),

Liczba komentarzy 3

Dodaj komentarz.


Goslawa (Saturday March 2, 2013 11:44)

Rêki sobie uci¹Ì za korzeù nie dam, ale wydaje mi siê, ¿e jeden g³ówny i liczne boczne ;]

Pacyfka99 (Thursday February 28, 2013 00:19)

Z obrazka wynika ¿e wi¹zkowy aczkolwiek nie znalaz³em w ¿adnej z 3ch ksi¹¿ek potwierdzenia

GoœÌ (Wednesday February 27, 2013 11:57)

a jaki ma korzeĂą?? palowy czy wiÂązkowy? chyba wiÂązkowy... tak?Fieldforget-me-not (Myosotis Arvensis) - 2012-05-18
ZdjęciaRODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilość 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna),
Pulmonaria obscura(Miodunka ĂŚma),
Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa),
Myosotis sylvatica(Niezapominajka leÂśna),
Symphytum officinale(ÂŻywokost lekarski),
Echium vulgare(ÂŻmijowiec zwyczajny),
Myosotis palustris(Niezapominajka bÂłotna),
Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna),
Anchusa officinalis(Farbownik lekarski),
Asperugo procumbens(Lepczyca rozesÂłana),
Symphytum cordatum(ÂŻywokost sercowaty),
Echium russicum(ÂŻmijowiec czerwony),