Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Chaber b¬≥awatek (Ang: Cornflower, Bachelor's button, Bluebottle, Boutonn, (Du: Kornblume, £ac: Centaurea cyanus)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

-W czasach, gdy nieznane by¬≥y sztuczne barwniki, z p¬≥atków brze¬Ņnych b¬≥awatka wytwarzano niebiesk¬Ī farb√™ w po¬≥¬Īczeniu z a¬≥unem, która doskonale barwi¬≥a we¬≥n√™. Sam sok barwi papier i przetwory spo¬Ņywcze na niebiesko. 
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Carduoideae
Rodzaj: chaber
Gatunek: chaber b³awatek

Nazewnictwo


Chaber b¬≥awatek (Centaurea cyanus L. 1753) – gatunek ro¬∂liny zielnej z rodziny astrowatych. Nazwy ludowe: bia¬≥asy, g¬≥owacz, jasieniec, kardy, kwiatek wo¬≥oszek, macoszka, modrak, modrze√Īczyk, wasilek, wawer. 


Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina zielna, s¬≥abo ulistniona, tworzy ¬≥any, osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 30–90 cm.
£odyga
Cienka, prosta, lekko ¬Ņeberkowana, paj√™czynowato ow¬≥osiona, rozga¬≥√™ziona.
Li¶cie
U¬≥o¬Ņone skr√™tolegle, najcz√™¬∂ciej r√≥wnow¬Īskolancetowate, szarozielone, szeroko¬∂ci 2–5 mm. Dolne na ogonkach, z pojedynczymi, ma¬≥ymi z¬Ībkami lub pierzastodzielne z 2–3 ¬≥atkami. G√≥rne niepodzielone, siedz¬Īce.
Kwiaty
Kwiaty tylko rurkowate. Pojedyncze koszyczki kwiatowe o ¬∂rednicy 2-3 cm wyrastaj¬Ī na szczytach p√™d√≥w z ¬≥uskowatej, pod¬≥u¬Ņnej okrywy. Przyczepki listk√≥w okrywy brzegiem pi¬≥kowanoz¬Ībkowane lub orz√™sione. Korona o 5 rurkowato zro¬∂ni√™tych p¬≥atkach o barwie ciemnob¬≥√™kitnej, czerwonej, r√≥¬Ņowej lub bia¬≥ej. Kwiaty brze¬Ņne wi√™ksze, 5 pr√™cik√≥w, s¬≥upek dolny, z¬≥o¬Ņony z 2 owocolistk√≥w. Okres kwitnienia od maja do wrze¬∂nia.
Owoce
Nie³upki.
 

Biologia i ekologia:

SIEDLISKO: Pola uprawne, nieu¬Ņytki, przydro¬Ņa, ugory.
OKRES KWITNIENIA: Maj - wrzesie√Ī.
WYSOKO¦Æ: 30 - 90 cm
Rozw√≥j: ro¬∂lina jednoroczna. Kwiaty przedpr¬Ītne, zapylane przez motyle, much√≥wki, b¬≥onk√≥wki[5]. Owoce rozsiewane przez wiatr i mr√≥wki. W glebie zachowuj¬Ī zdolno¬∂√¶ kie¬≥kowania przez 5-10 lat.
Siedlisko: pola uprawne, gdzie rozsiewany jest razem ze zbo¬Ņami, nieu¬Ņytki, przydro¬Ņa, ugory. Jest chwastem segetalnym. Cz√™sto spotykany na glebach ubogich w wap√Ī (ro¬∂lina wska¬ľnikowa gleb ubogich w wap√Ī).
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Centauretalia cyani.
Odmiany
'Blue Boy' Рpe³ne, szafirowoniebieskie koszyczki.
'Jubilee Gem' Рpe³ne, niebieskie koszyczki, kar³owe (wysoko¶æ 35-40cm).
'Polka Dot' Рkar³owe, pe³nokwiatowe, szeroka gama barw.
'Red Boy' Рpe³ne, czerwone koszyczki.
'Rosa Ball' – pe¬≥ne, r√≥¬Ņowe koszyczki.
'Weisser Ball' Рpe³ne, bia³e koszyczki

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: kwiat b¬≥awatka bez kielicha (Flos Cyani sine calicis, Flos Cyani). Zawiera antocyjanidyny, flawonoidy, sole mineralne (w tym du¬Ņo manganu), cychoryn√™, centauryn√™.
Dzia¬≥anie: moczop√™dne, ¬Ņó¬≥ciop√™dne i przeciwzapalne. Ze wzgl√™du na bardzo ¬≥agodne dzia¬≥anie przeciwzapalne stosowany przy zapaleniu spojówek i w pediatrii. Napar z kwiatów zalecany jest przy chorobach nerek, stanach zapalnych k¬≥√™bków i miedniczek nerkowych, przy niewydolno¬∂ci kr¬Ī¬Ņenia i w kamicy nerkowej. Zewn√™trznie stosuje si√™ go przy trudno goj¬Īcych si√™ ranach i owrzodzeniach.
Zbiór i suszenie: kwiat zbiera√¶ w s¬≥oneczny dzie√Ī, rano, po obeschni√™ciu rosy. Zbiera si√™ p¬≥atki, wyrywaj¬Īc je z koszyczka. Zebrane kwiaty nale¬Ņy suszy√¶ bardzo szybko w zacienionym i silnym przewiewie, aby nie zblak¬≥y, gdy¬Ņ wówczas trac¬Ī w¬≥asno¬∂ci lecznicze. Susz szczelnie zamkn¬Ī√¶ i przechowywa√¶ w ciemno¬∂ci.
Ro¶lina ozdobna Рstosowana na kwiat ciêty i rabaty.
Barwnik – w czasach, gdy nieznane by¬≥y sztuczne barwniki, z p¬≥atków brze¬Ņnych b¬≥awatka wytwarzano niebiesk¬Ī farb√™ w po¬≥¬Īczeniu z a¬≥unem, która doskonale barwi¬≥a we¬≥n√™. Sam sok barwi papier i przetwory spo¬Ņywcze na niebiesko.
Ro¶lina miododajna
Ro¬∂lina kosmetyczna: u¬Ņywany przy ¬≥upie¬Ņu i grzybicy skóry g¬≥owy. Idealnie nadaje si√™ do piel√™gnacji w¬≥osów.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpuje w Europie oraz na Syberii Zachodniej. W Polsce pospolity chwast polny, archeofit.

Ciekawostki:

-W czasach, gdy nieznane by¬≥y sztuczne barwniki, z p¬≥atków brze¬Ņnych b¬≥awatka wytwarzano niebiesk¬Ī farb√™ w po¬≥¬Īczeniu z a¬≥unem, która doskonale barwi¬≥a we¬≥n√™. Sam sok barwi papier i przetwory spo¬Ņywcze na niebiesko. 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Budowa p≥atka : Postrz√™piony

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : ¬Įebrowana

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Kolor : Niebieski

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Ro∂lina jednoroczna

Ro∂lina miododajna

Na narabaty

Ro∂lina uprawiana

Archeofit

Terofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gaw√™dka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrz√™bcowaty), Arctium lappa(¬£opian wi√™kszy), Arctium tomentosum(¬£opian paj√™czynowaty), Solidago canadiensis(Naw¬≥o√¶ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)), bifidum(Jastrz√™biec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw¬≥o√¶ pospolita), Tussilago farfara(Podbia¬≥ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b¬≥awatek), Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona), Hieracium umbellatum(Jastrz√™biec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy), Lapsana communis(¬£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy), Mycelis muralis(Sa¬≥atnik le¬∂ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika g√≥rska, kupalnik g√≥rski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y), Artemisia absinthium(Bylica pio¬≥un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga¬≥√™ziaste), Helianthus tuberosus(S¬≥onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewi√™√¶si¬≥ bez¬≥odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewi√™√¶si¬≥ pop¬≥ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep tr√≥jlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¬∂na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b¬≥otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S¬≥onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa¬≥atnica le¬∂na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),