Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kurzy¬∂lad polny(( £ac: Anagallis arvensis)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-

Czy wiesz Ņe?.

- na noc i podczas pochmurnej pogody kwiaty zamykaj¬Ī si√™. Otwarte rano kwiaty kurzy¬∂ladu s¬Ī zwiastunem dobrej pogody.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-08-07
Autor : Pacyfka99 2012-08-07

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz¬Īd: wrzosowce
Rodzina: pierwiosnkowate
Rodzaj: kurzy¶lad
Gatunek: kurzy¶lad polny

Nazewnictwo


Kurzy¬∂lad polny (Anagallis arvensis L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny pierwiosnkowatych. Wyst√™puje w ca¬≥ej Europie, w du¬Ņej cz√™¬∂ci Azji oraz w Afryce Pó¬≥nocnej i Makaronezji. W polskiej florze archeofit, gatunek pospolity, zarówno na ni¬Ņu, jak i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach górskich.


Morfologia:

Pokrój
Drobna ro¶lina zielna, rozes³ana.
£odyga
P¬≥o¬Ņ¬Īca, czterokanciasta, d¬≥ugo¬∂ci oko¬≥o 10-20 cm, prawie naga, do¬≥em rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™. P¬≥o¬Ņ¬Īce si√™ po ziemi p√™dy do¬∂√¶ ¬≥atwo ukorzeniaj¬Ī si√™.
Li¶cie
Ulistnienie przewa¬Ņnie naprzeciwleg¬≥e, czasami w ok√≥¬≥kach po 3-4 li¬∂cie. Li¬∂cie o d¬≥ugo¬∂ci do 3 cm, jajowate, t√™pe lub nieco tylko zaostrzone, siedz¬Īce. Od spodu usiane czarnymi kropkami gruczo¬≥k√≥w.
Kwiaty
Kwiaty o ¬∂rednicy oko¬≥o 8 mm, ceglastoczerwone, na do¬∂√¶ d¬≥ugich szypu¬≥kach wyrastaj¬Īcych w k¬Ītach li¬∂ci. P¬≥atki korony rozpostarte, na brzegu gruczo¬≥owato ow¬≥osione, na wierzcho¬≥ku s¬≥abo karbowane. W¬Īskolancetowate dzia¬≥ki kielicha ca¬≥obrzegie, niewiele kr√≥tsze od p¬≥atk√≥w korony. Pr√™ciki przyro¬∂ni√™te do gardzieli, o nitkach r√≥wnej d¬≥ugo¬∂ci, w g√≥rnej cz√™¬∂ci ow¬≥osionych fioletowymi (czasem bia¬≥ymi) w¬≥oskami. Pylniki 3-5 razy kr√≥tsze od nitek.Kwitnie od maja do pa¬ľdziernika.
Owoc
Torebka otwieraj¬Īca si√™ wieczkiem. Nasiona rozsiewane przez wiatr.
Korze√Ī
Rozga³êziony.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Kwitnie od maja do pa¬ľdziernika. S¬≥upek i pr√™ciki dojrzewaj¬Ī równocze¬∂nie, kwiaty bez miodników, samopylne. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

Na noc i podczas pochmurnej pogody kwiaty zamykaj¬Ī si√™. Otwarte rano kwiaty kurzy¬∂ladu uznaje si√™ w zwi¬Īzku z tym za zwiastun dobrej pogody.

Siedlisko tego gatunku to pola, ogrody, przydro¬Ņa, wysypiska i winnice. Chwast segetalny wyst√™puj¬Īcy w wi√™kszo¬∂ci rodzajów upraw, jednak o niewielkiej szkodliwo¬∂ci. Preferuje gleby gliniaste, bogate w sk¬≥adniki pokarmowe.

Ro¬∂lina cz√™sta na ni¬Ņu oraz ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach górskich. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Stellarietea mediae.

Ro¬∂lina truj¬Īca – ziele zawiera saponiny, flawonoidy, garbniki, kwasy organiczne i gorycz.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina lecznicza – znana i stosowana ju¬Ņ w Staro¬Ņytno¬∂ci. Obecnie bywa stosowana w medycynie ludowej i homeopatii. Niegdy¬∂ usi¬≥owano leczy√¶ kurzy¬∂ladem choroby psychiczne.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje na glebach ¬Ņyznych, próchnicznych, we wszystkich ro¬∂linach uprawnych

Ciekawostki:

- na noc i podczas pochmurnej pogody kwiaty zamykaj¬Ī si√™. Otwarte rano kwiaty kurzy¬∂ladu s¬Ī zwiastunem dobrej pogody.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

£odyga przekrůj : Czterokanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Czerwony

Kolor : Pomara√Īczowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Primulaceae (pierwiosnkowate) -ilo∂ś 4
Anagallis arvensis(Kurzy¶lad polny), Lysimachia nummularia(Toje¶æ rozes³ana), Lysimachia vulgaris(Toje¶æ pospolita), Lysimachia nemorum(Toje¶æ gajowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Scarlet Pimpernel (Anagallis Arvensis) - 2012-05-30
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Primulaceae (pierwiosnkowate)

- Typ ulistnienia naprzeciwleg≥e


RODZINA Primulaceae (pierwiosnkowate) -ilo∂ś 4
Anagallis arvensis(Kurzy¶lad polny),
Lysimachia nummularia(Toje¶æ rozes³ana),
Lysimachia vulgaris(Toje¶æ pospolita),
Lysimachia nemorum(Toje¶æ gajowa),