Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Krwawnik pospolity(( £ac: Achillea millefolium)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Goslawa
2012-07-17
Autor : Goslawa 2012-07-17

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Asteroideae
Rodzaj: krwawnik
Gatunek: krwawnik pospolity

Nazewnictwo

Krwawnik pospolity, tysi¬Īclist (podlaskie), z¬≥ocie√Ī krwawnik (lubelskie), ¬Ņeniszek krwawnik (¬∂wi√™tokrzyskie) (Achillea millefolium L.) gatunek byliny lub krzewinki z rodziny astrowatych. Pospolity w Eurazji (na wsch√≥d si√™ga po Mongoli√™ i p√≥¬≥nocno-zachodnie Indie) oraz w Ameryce P√≥¬≥nocnej (na po¬≥udniu po Gwatemal√™). W Polsce pospolity na ca¬≥ym obszarze.

Morfologia:

Pokrój
Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 50–80 cm. Czasem tworzy niewielkie k√™py. Ca¬≥a ro¬∂lina jest mi√™kko, we¬≥nisto ow¬≥osiona.
£odyga
Prosta, s³abo rozga³êziona, o silnym zapachu.
Li¶cie
Ciemnozielone, w zarysie w¬Īskolancetowate, podw√≥jnie lub potr√≥jnie pierzaste, wiosn¬Ī przy ziemi tworz¬Ī g√™ste rozetki, na ¬≥odygach rozmieszczone s¬Ī rzadko. Li¬∂cie odziomkowe s¬Ī ogonkowe i szerokie na 2–4 cm, li¬∂cie ¬≥odygowe s¬Ī siedz¬Īce i o po¬≥ow√™ w√™¬Ņsze.
Kwiaty
P¬≥askie kwiatostany, utworzone z koszyczk√≥w zebranych w baldachogrono, o 5 ¬Ņe√Īskich kwiatach brze¬Ņnych nibyj√™zyczkowych i ¬∂rodkowych rurkowych, obup¬≥ciowych. Pojedyncze koszyczki o ¬∂rednicy ok. 5 mm. Kolor naturalny kwiat√≥w to bia¬≥y lub r√≥¬Ņowy z ¬Ņ√≥¬≥tawym ¬∂rodkiem.
Owoc
Sp¬≥aszczona nie¬≥upka, srebrzystoszara, w¬Īsko oskrzydlona.
K¬≥¬Īcze
Pe¬≥zaj¬Īce o ¬Ņ√≥¬≥tawym kolorze, podziemne bia¬≥e, zar√≥¬Ņowione przy w√™z¬≥ach. Wydaje liczne, przyziemne rozety li¬∂ci, z kt√≥rych wyrastaj¬Ī ¬≥odygi kwiatostanowe.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Historia: O leczniczym dzia¬≥aniu krwawnika pomocnego w leczeniu hemoroidów wspomina¬≥ ju¬Ņ Hipokrates, Dioskurydes natomiast zaleca¬≥ go w walce z chorob¬Ī wrzodow¬Ī. Na pierwsze wzmianki drukowane na temat krwawnika natkni√™to si√™ w dziele z 1554 r., którego autorem by¬≥ flamandzki botanik Carolus Clusius (Jules Charles de l'Écluse)[5]
Surowiec zielarski: kwiaty (Millefolii Flos), ziele (Millefolii herba). Ziele ma przyjemny, aromatyczny zapach i gorzki smak. Olejek eteryczny (Millefolii oleum) zawiera zwi¬Īzki azulenowe, ponadto ro¬∂lina zawiera cholin√™, flawonoidy, garbniki, kwasy: mrówkowy, octowy, izowalerianowy, gorzki glikozyd achillein√™ oraz sole mineralne (zw¬≥aszcza sole cynku i magnezu).
Zbiór i suszenie: ziele zbiera si√™ z ro¬∂lin dziko rosn¬Īcych. ¬¶cina si√™ je w okresie kwitnienia, na wysoko¬∂ci ok. 10 cm nad ziemi¬Ī. Do suszenia rozk¬≥ada si√™ pojedyncz¬Ī warstw¬Ī na p¬≥achtach lub wi¬Ī¬Ņe w cienkie p√™czki i zawiesza w cienistym i przewiewnym miejscu. Suszy√¶ w piekarniku w temperaturze do 35 °C.
Dzia¬≥anie: przeciwzapalne, przeciwkrwotoczne, bakteriostatyczne i nieznaczne przeciwskurczowe. Ziele pobudza równie¬Ņ czynno¬∂ci wydzielnicze przewodu pokarmowego, wzmaga wydzielanie soków trawiennych i ¬Ņó¬≥ci. Dawniej sporz¬Īdzano napar na krwotoki wewn√™trzne. Dzi¬∂ ziele krwawnika stosuje si√™ wewn√™trznie g¬≥ównie w zaburzeniach ¬Ņo¬≥¬Īdkowo-jelitowych objawiaj¬Īcych si√™ brakiem apetytu, wzd√™ciami, kurczami jelit, niestrawno¬∂ci¬Ī oraz, ze wzgl√™du na dzia¬≥anie przeciwzapalne, w chorobie wrzodowej. Krwawnik mo¬Ņna te¬Ņ stosowa√¶ zewn√™trznie w celu ¬≥agodzenia stanów zapalnych skóry i b¬≥on ¬∂luzowych oraz na rany, aby przyspieszy√¶ gojenie.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¬Ņne j√™zyczkowate. Kwiaty ¬∂rodkowe rurkowate

Budowa p≥atka : P¬≥ytko wci√™ty

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Sieczna

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek leczniczy

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gaw√™dka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrz√™bcowaty), Arctium lappa(¬£opian wi√™kszy), Arctium tomentosum(¬£opian paj√™czynowaty), Solidago canadiensis(Naw¬≥o√¶ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)), bifidum(Jastrz√™biec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw¬≥o√¶ pospolita), Tussilago farfara(Podbia¬≥ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b¬≥awatek), Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona), Hieracium umbellatum(Jastrz√™biec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy), Lapsana communis(¬£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy), Mycelis muralis(Sa¬≥atnik le¬∂ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika g√≥rska, kupalnik g√≥rski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y), Artemisia absinthium(Bylica pio¬≥un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga¬≥√™ziaste), Helianthus tuberosus(S¬≥onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewi√™√¶si¬≥ bez¬≥odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewi√™√¶si¬≥ pop¬≥ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep tr√≥jlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¬∂na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b¬≥otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S¬≥onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa¬≥atnica le¬∂na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Yarrow (Achillea Millefolium) - 2012-06-07
ZdjÍciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),