Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Gwiazdnica pospolita (Ang: Common chickweed, (Du: Gew√∂hnliche Vogelmiere, £ac: Stellaria media)
-
Pa¬ľdziernik Wrzesie√Ī Sierpie√Ī Lipiec Czerwiec Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-25
Autor : Pacyfka99 2013-06-25

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: go¬ľdzikowce
Rodzina: go¬ľdzikowate
Rodzaj: gwiazdnica
Gatunek: gwiazdnica pospolita

Nazewnictwo


Gwiazdnica pospolita (Stellaria media (L.) Vill.) – gatunek ro¬∂liny z rodziny go¬ľdzikowatych (Caryophyllaceae). 


Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina tworz¬Īca ¬≥any, drobna i delikatna.
£odyga
Rozes¬≥ane ¬≥odygi, podnosz¬Īce si√™ lub wzniesione, d¬≥ugie na 3–40 cm, ob¬≥e, z pojedynczym szeregiem w¬≥osk√≥w. ¬£amliwe, cz√™sto silnie rozga¬≥√™zione[3].
Korze√Ī
S¬≥aby korze√Ī g¬≥√≥wny, liczne korzenie boczne, ukorzenia si√™ p¬≥ytko[3].
Li¶cie
Drobne, jajowate, zaostrzone, naprzeciwleg¬≥e. G√≥rne prawie siedz¬Īce, dolne d¬≥ugoogonkowe[3]. Nerwacja li¬∂cia pierzasta.
Kwiaty
Bia¬≥e, drobne, ustawione wierzcho¬≥kowo lub widlasto. P¬≥atki korony g¬≥√™boko rozci√™te, nie d¬≥u¬Ņsze od kielicha, p¬≥atki korony i dzia¬≥ki kielicha d¬≥ugo¬∂ci 2 mm, cz√™sto ich brak[3].
Owoce
Pod¬≥ugowata torebka zawieraj¬Īca szarobrunatne, nerkowate nasiona, d¬≥ugo¬∂ci ok. 1,5 mm.
Gatunki podobne
Mo¬Ņylinek tr√≥jnerwowy – odr√≥¬Ņnia go od gwiazdnicy pospolitej nerwacja li¬∂cia: blaszki maj¬Ī 3 wyra¬ľnie widoczne nerwy.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna lub dwuletnia. Ziele zawiera pinit i saponiny, witamin√™ C, prowitamin√™ A. Kwitnie od maja do pa¬ľdziernika (cz√™sto ca¬≥y rok). Na jednej ro¬∂linie dojrzewa kilka tysi√™cy nasion (do 25 tysi√™cy). Nasiona zachowuj¬Ī zdolno¬∂√¶ kie¬≥kowania przez 20 lat. Kie¬≥kuje przez ca¬≥y rok, tak¬Ņe pod ¬∂niegiem. Ro¬∂nie w miejscach ruderalnych, na polach, w ogrodach, winnicach. Gatunek o zasi√™gu oko¬≥obiegunowym. W Europie ¬∂rodkowej wyst√™puje od ni¬Ņu po po¬≥o¬Ņenia g√≥rskie, wyj¬Ītkowo nawet po pi√™tro subalpejskie. Ro¬∂lina azotolubna. Uwa¬Ņana za niepo¬Ņ¬Īdany chwast. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Stellarietea mediae. ¬¶wiadczy o ¬Ņyzno¬∂ci gleby, przede wszystkim o du¬Ņej zawarto¬∂ci w niej azotu. Jej li¬∂cie i nasiona stanowi¬Ī po¬Ņywienie dla ptak√≥w.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina u¬Ņywana by¬≥a dawniej jako dobra pasza dla kurcz¬Īt i indyk√≥w. M¬≥ode ziele nadaje si√™ tak¬Ņe na sa¬≥atki dla ludzi[2]. Jej zielona masa nadaje si√™ na kompost

ZasiÍg wystÍpowania:

Gatunek kosmopolityczny, wystêpuje w stanie dzikim na ca³ym niemal ¶wiecie[2]. W Polsce jest pospolita na ca³ym obszarze.
SIEDLISKO: Ro¬∂nie w miejscach ruderalnych, na polach, w ogrodach, winnicach. OKRES KWITNIENIA: Maj - pa¬ľdziernik. WYSOKO¬¶√Ü: 15 - 30 cm

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Pa¬ľdziernik Wrzesie√Ī Sierpie√Ī Lipiec Czerwiec Maj

Ro∂lina dwuletnia

Ro∂lina jednoroczna

Terofit

-
RODZINA Caryophyllaceae (go¬ľdzikowate) -ilo∂ś 36
Melandrium album(Bniec bia¬≥y, Lepnica bia¬≥a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K¬Īkol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gips√≥wka polna, ¬£yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez¬≥odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¬∂cienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¬Ņylinek tr√≥jnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozd√™ta), Silene nutans(Lepnica zwis¬≥a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go¬ľdzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go¬ľdzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go¬ľdzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go¬ľdzik l¬∂ni¬Īcy), Dianthus gratianopolitanu(Go¬ľdzik siny), Dianthus plumarius(Go¬ľdzik postrz√™piony), Gypsophila repens(¬£yszczec rozes¬≥any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci¬Īg pospolity), Silene baccifera (Wy¬Ņpin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze¬∂nia pobrze¬Ņna¬† ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar¬≥at szorstki), Amaranthus lividus(Szar¬≥at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Sm√≥¬≥ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Caryophyllaceae (go¬ľdzikowate) -ilo∂ś 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K¬Īkol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo¬Ņylinek tr√≥jnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis³a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go¬ľdzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go¬ľdzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go¬ľdzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go¬ľdzik l¬∂ni¬Īcy),
Dianthus gratianopolitanu(Go¬ľdzik siny),
Dianthus plumarius(Go¬ľdzik postrz√™piony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci¬Īg pospolity),
Silene baccifera (Wy¬Ņpin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze¬∂nia pobrze¬Ņna¬† ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar³at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),