Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rumianek pospolity(( £ac: Matricaria chamomilla)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-22
Autor : Pacyfka99 2012-07-22

Domena: eukarionty
Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Asteroideae
Rodzaj: Matricaria
Gatunek: rumianek pospolity
 

Nazewnictwo

Dotychczas w pi¬∂miennictwie naukowym zazwyczaj podawano dla tego gatunku nazw√™ Chamomilla recutita (L.) Rauschert, takiej te¬Ņ nazwy u¬Ņywa Krytyczna lista ro¬∂lin naczyniowych Polski. Jednak wed¬≥ug nowszych uj√™√¶ taksonomicznych nazwa ta jest b¬≥√™dna, a gatunek ten nale¬Ņy do rodzaju Matricaria.

Morfologia:

£odyga
Naga, silnie rozga¬≥√™ziona, na ko√Īcach poszczeg√≥lnych rozga¬≥√™zie√Ī zawi¬Īzuj¬Ī si√™ koszyczki, wewn¬Ītrz pusta, dorastaj¬Īca do 50 cm wysoko¬∂ci (poliploidy do 80 cm). Ca¬≥a ro¬∂lina wydziela silny, aromatyczny zapach.
Li¶cie
Skr√™toleg¬≥e, siedz¬Īce, 2- lub 3-krotnie pierzastodzielone. ¬£atki w kszta¬≥cie nitkowatym, r√≥wnow¬Īskie, ostro zako√Īczone.
Korze√Ī
Palowy, cienki, mocno rozga³êziony.
Kwiaty
Zebrane w koszyczek, brze¬Ņne nibyj√™zyczkowe, ¬Ņe√Īskie, o bia¬≥ej barwie, w miar√™ przekwitania odginaj¬Īce si√™ w d√≥¬≥, (w pe¬≥ni kwitnienia od rana prostopad¬≥e do szypu¬≥ki pod wiecz√≥r te¬Ņ przybieraj¬Īce ustawienie zgodne z szypu¬≥k¬Ī (tropizm) r√≥wnolegle do szypu¬≥ki. ¬¶rodkowe obup¬≥ciowe, o 5 pr√™cikach zro¬∂ni√™tych w rurk√™ otaczaj¬Īcych s¬≥upek, ¬Ņ√≥¬≥te, rurkowate, 5-z¬Ībkowe, bardzo ma¬≥e, usadowione na wypuk¬≥ym dnie kwiatostanowym, wewn¬Ītrz pustym (cecha charakterystyczna dla gatunku, w przeciwie√Īstwie do innych rumiank√≥w i marun podobnych morfologicznie, np. Matricaria maritima ssp. inodora gdzie dno jest wewn¬Ītrz pe¬≥ne). Koszyczki osi¬Īgaj¬Ī ¬∂rednic√™ do 22 mm (poliploidy do 30).
Owoc
Malutka pod¬≥u¬Ņna nie¬≥upka, na szczycie lekko wygi√™ta, z pi√™cioma ¬Ņeberkami na jednej stronie bez puchu kielichowego, d¬≥ugo¬∂ci zaledwie 0,1 mm (poliploidy 0,2 mm).

Biologia i ekologia:

Liczba chromosomów: 2n = 18

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza.
Surowiec zielarski: koszyczek rumianku – Anthodium Chamomillae (syn. Flos Chamomillae). Zawiera olejek eteryczny (od 0,3 do 1,2%), w którego sk¬≥ad wchodzi chamazulen, α-bisabolol, spiroeter. Surowiec zawiera tak¬Ņe flawonoidy, zwi¬Īzki kumarynowe, ¬∂luz, cholin√™, sole mineralne.
Przetwór: olejek rumiankowy – Oleum Chamomillae, w handlu jako Azulan.
Dzia¬≥anie: w medycynie i kosmetyce u¬Ņywa si√™ olejku. Najcz√™¬∂ciej jest stosowany doustnie jako ¬∂rodek przeciwzapalny i przeciwskurczowy uk¬≥adu pokarmowego, ma te¬Ņ dzia¬≥anie przeciwalergiczne. U¬Ņyty zewn√™trznie przeciwdzia¬≥a stanom zapalnym skóry. Stosowany wewn√™trznie w nie¬Ņycie jelit i ¬Ņo¬≥¬Īdka, zewn√™trznie na owrzodzenia skóry, hemoroidy, rumie√Ī, oparzenia s¬≥oneczne i termiczne I i II stopnia.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¬Ņne j√™zyczkowate. Kwiaty ¬∂rodkowe rurkowate

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Bia³y

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Archeofit

Terofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gaw√™dka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrz√™bcowaty), Arctium lappa(¬£opian wi√™kszy), Arctium tomentosum(¬£opian paj√™czynowaty), Solidago canadiensis(Naw¬≥o√¶ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)), bifidum(Jastrz√™biec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw¬≥o√¶ pospolita), Tussilago farfara(Podbia¬≥ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b¬≥awatek), Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona), Hieracium umbellatum(Jastrz√™biec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy), Lapsana communis(¬£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy), Mycelis muralis(Sa¬≥atnik le¬∂ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika g√≥rska, kupalnik g√≥rski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y), Artemisia absinthium(Bylica pio¬≥un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga¬≥√™ziaste), Helianthus tuberosus(S¬≥onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewi√™√¶si¬≥ bez¬≥odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewi√™√¶si¬≥ pop¬≥ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep tr√≥jlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¬∂na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b¬≥otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S¬≥onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa¬≥atnica le¬∂na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),