Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Iglica pospolita (Ang: Redstem filaree (Common Stork's-bill),( £ac: Erodium cicutarium)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: bodziszkowce
Rodzina: bodziszkowate
Rodzaj: iglica
Gatunek: Iglica pospolita

Nazewnictwo

Gatunek pospolity w ca¬≥ej Polsce. ¬£odyga wzniesiona lub rozes¬≥ana o wysoko¬∂ci od 10 do 50 cm. Jest szorstko ow¬≥osiona, czerwonawa. Kwiatostany licz¬Īce po 5-10 kwiat√≥w na d¬≥ugich szypu¬≥kach. Kwiaty purpurowe, niekiedy bia¬≥e lub z plamami barwnymi, o pi√™ciu jajowatych p¬≥atkach korony bez paznokcia, d¬≥u¬Ņszych od dzia¬≥ek kielicha. Owoc-d¬≥ugi, iglasty charakterystyczny owoc-roz¬≥upnia z d¬≥ugim dzi√≥bkiem rozpadaj¬Īca si√™ na 5 roz¬≥upek z d¬≥ug¬Ī o¬∂ci¬Ī.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona lub rozes³ana o wysoko¶ci od 10 do 50 cm. Jest szorstko ow³osiona, czerwonawa.
Li¶cie
Nieparzystopierzaste z listkami pierzastowcinanymi siedz¬Īcymi lub bardzo krótkoogonkowymi.
Kwiaty
Zebrane w baldachokszta¬≥tne kwiatostany licz¬Īce po 5-10 kwiatów na d¬≥ugich szypu¬≥kach. Kwiaty purpurowe, niekiedy bia¬≥e lub z plamami barwnymi, o pi√™ciu jajowatych p¬≥atkach korony bez paznokcia, d¬≥u¬Ņszych od dzia¬≥ek kielicha. Wewn¬Ītrz kwiatu 5 p¬≥odnych i 5 p¬≥onych pr√™cików, przy czym te u¬≥o¬Ņone mi√™dzylegle w stosunku do p¬≥atków korony maj¬Ī u nasady gruczo¬≥ki, te za¬∂, które s¬Ī naprzeciwleg¬≥e p¬≥atkom maj¬Ī nitk√™ w nasadzie nagle rozszerzon¬Ī.
Owoc
D¬≥ugi, iglasty charakterystyczny owoc – roz¬≥upnia z d¬≥ugim dzióbkiem rozpadaj¬Īca si√™ na 5 roz¬≥upek z d¬≥ug¬Ī o¬∂ci¬Ī. Ro¬∂lina samosiewna. Owoce po dojrzeniu s¬Ī wyrzucane na odleg¬≥o¬∂√¶ ponad 1 m. O¬∂√¶ roz¬≥upki skr√™caj¬Īca si√™ podczas zmiany wilgotno¬∂ci wciska nasienie w ziemi√™ u¬≥atwiaj¬Īc przetrwanie i kie¬≥kowanie.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Nieparzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo∂ś 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¬Īcy), Geranium phaeum(Bodziszek ¬Ņa¬≥obny), Geranium palustre(Bodziszek b¬≥otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek le¬∂ny), Geranium pratense(Bodziszek ¬≥¬Īkowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go¬≥√™bi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnop≥atkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo∂ś 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¬Īcy),
Geranium phaeum(Bodziszek ¬Ņa¬≥obny),
Geranium palustre(Bodziszek b³otny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek le¶ny),
Geranium pratense(Bodziszek ¬≥¬Īkowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),