Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Wilczomlecz obrotny(( Łac: Euphorbia helioscopia)
-
KwiecieĂą Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-22
Autor : Pacyfka99 2012-07-22

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad róÂżowych
RzÂąd: malpigiowce
Rodzina: wilczomleczowate
Rodzaj: wilczomlecz
Gatunek: wilczomlecz obrotny

Nazewnictwo

Wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny wilczomleczowatych. WystĂŞpuje w stanie dzikim w Afryce PóÂłnocnej, Azji i Europie. W Polsce pospolity chwast. Archeofit.

Morfologia:

ÂŁodyga
Wzniesiona, o wysokoÂści 15–40 cm, rzadko odstajÂąco owÂłosiona, rozga³êziajÂąca siĂŞ.
LiÂście
LiÂście Âłodygowe skrĂŞtolegÂłe, zwiĂŞkszajÂące siĂŞ ku gĂłrze, odwrotnie jajowate lub klinowate, krĂłtkoogonkowe, dÂługie do 4 cm, w gĂłrnej poÂłowie drobno piÂłkowane, caÂłe nagie.
Kwiaty
Piêcioramienne wierzchotki z czarkowatymi podsadkami. W dolnej czêœci ramiona wierzchotki s¹ trójdzielne, w górnej dwudzielne. Cztery do piêciu odwrotnie jajowatych miodników. Kwiaty i ca³y kwiatostan maj¹ ¿ó³tozielony kolor.
Owoc
GÂładka torebka (co najwyÂżej pokryta delikatnymi punktami).
KorzeĂą
Cienki, nie tworzÂący pĂŞdĂłw przybyszowych.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna. Kwitnie od kwietnia do wrzeÂśnia, jest owadopylny (zapylana przez muchówki). Nasiona posiadajÂące elajosom roznoszone sÂą przez mrówki (myrmekochoria). Siedlisko: pola, ogrody, nieuÂżytki. Preferuje gleby zasadowe. Zachwaszcza przewaÂżnie zboÂża i warzywa. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla zwiÂązku (All.) Polygono-Chenopodion. RoÂślina trujÂąca, zawiera trujÂący sok mleczny, groÂźny zwÂłaszcza dla zwierzÂąt. Zawiera flawonoidy, kauczuk, saponiny, kwas elagowy i kawowy. Liczba chromosomów 2n = 42.

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Typ Kwiatostanu : Cyjatium

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek trujący

-
RODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilość 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwaÂły), Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry), Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka), Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty), Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny), Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy), Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migdaÂłolistny), Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz bÂłyszczÂący),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilość 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwaÂły),
Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry),
Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka),
Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty),
Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny),
Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy),
Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migdaÂłolistny),
Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz bÂłyszczÂący),