Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Rdest plamisty (Ang: Redshank (Persicaria, Redleg, Lady's-thumb),( Łac: Polygonum presicarja)
-
Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
RzÂąd: goÂździkowce
Rodzina: rdestowate
Rodzaj: rdest
Gatunek: rdest plamisty

Nazewnictwo


SIEDLISKO: Miejsca wilgotne, ³¹ki. DoœÌ rzadka.WYSOKO¦Æ: 10 - 60 cmPospolity w caÂłej Polsce chwast i roÂślina lecznicza wykorzystywana w lecznictwie ludowym. LiÂście lancetowate lub równowÂąskolancetowate, dÂługo zaostrzone, z bardzo krótkim ogonkiem. Okwiat róÂżowy, 6-czÂłonowy, okwiat i szypuÂłki kwiatowe nagie. Owoce-drobny, orzeszek. Kwitnie od lipca do paÂździernika RoÂślina stosowana byÂła w medycynie ludowej jako Âśrodek przeciwkrwotoczny (w leczeniu hemoroidów), moczopĂŞdny i przeciwzapalny


Morfologia:

ÂŁodyga
PodnoszÂąca siĂŞ lub wyprostowana o wysokoÂści 10–60 cm.
LiÂście
Lancetowate lub równowÂąskolancetowate, dÂługo zaostrzone, z bardzo krótkim ogonkiem. Na wierzchu blaszki liÂściowej w czĂŞÂści centralnej czĂŞsto obecna jest ciemna plama. Na brzegu liÂścia i nerwach obecne sÂą krótkie szczecinki, takÂże na koĂącach gatki wÂłoski do 3 mm dÂługoÂści, przylegajÂące wÂłoski obecne na caÂłej gatce.
Kwiaty
Zebrane w gĂŞstym kÂłosie. Okwiat róÂżowy, 6-czÂłonowy, okwiat i szypuÂłki kwiatowe nagie.
Owoce
Drobny, 3-kanciasty lub soczewkowaty orzeszek.
SIEDLISKO: Miejsca wilgotne, ³¹ki. DoœÌ rzadka.
WYSOKO¦Æ: 10 - 60 cm

Zastosowanie:

Roœlina lecznicza: Ziele rdestu plamistego Herba Persicariae zawiera flawonoidy, garbniki, olejek eteryczny, œluz . Stosowane by³o w medycynie ludowej jako œrodek przeciwkrwotoczny (w leczeniu hemoroidów), moczopêdny, przeciwzapalny. Ma podobne w³asnoœci lecznicze, jak rdest ostrogorzki, tylko w odró¿nieniu od niego nie posiada ostego i piek¹cego smaku. Ziele s³u¿y³o dawniej do barwienia tkanin na ¿ó³to.

Zmiennosć:

Gatunek bardzo zmienny pod wzglĂŞdem sposobu wzrostu oraz ksztaÂłtu liÂści i kwiatostanu. Tworzy mieszaĂące z rdestem ostrogorzkim, mniejszym, szczawiolistnym i Âłagodnym.

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Gatunek leczniczy

Terofit

-
RODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilość 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi), Reynoutria japonica(Rdestowiec ostrokoĂączysty), Reynoutria sachalinensis(Rdest sachaliĂąski), Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny), Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy), Polygonum presicarja(Rdest plamisty), Polygonum convolvulus(RdestĂłwka powojowata (Rdest powojowy)), Rumex acetosella(Szczaw polny), Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny), Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaroÂślowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilość 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi),
Reynoutria japonica(Rdestowiec ostrokoĂączysty),
Reynoutria sachalinensis(Rdest sachaliĂąski),
Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny),
Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy),
Polygonum presicarja(Rdest plamisty),
Polygonum convolvulus(RdestĂłwka powojowata (Rdest powojowy)),
Rumex acetosella(Szczaw polny),
Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny),
Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaroÂślowy),