Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rdest kolankowy (Ang: Pale Persicaria,( £ac: Polygonum lapathifolium)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-

Czy wiesz Ņe?.

Ze wzglêdu na stosunkowo wysokie wymagania wilgotno¶ciowe preferuje stanowiska w okolicy zbiorników wodnych i cieków.
Wydaje nasiona o wieloletniej ¬Ņywotno¬∂ci, z jednej ro¬∂liny oko¬≥o 1000 sztuk.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: go¬ľdzikowce
Rodzina: rdestowate
Rodzaj: rdest

Morfologia:

Li¬∂cienie: pod¬≥u¬Ņnie eliptyczne, d¬≥ugo¬∂√¶ 10-15 mm, niekiedy z obu stron krótko ow¬≥osione. ¬£ody¬Ņka podli¬∂cieniowa: walcowata, d¬≥ugo¬∂√¶ 10-15 mm, czerwono nabieg¬≥a, naga lub krótko ow¬≥osiona. Pierwsze li¬∂cie: pierwszy li¬∂√¶ pod¬≥ugowaty, dalsze li¬∂cie lancetowate, skr√™toleg¬≥e. 
Korze√Ī: wrzecionowaty, rozga¬≥√™ziony.
£odyga: wysoko¶æ 30-100 cm, naga, zwykle w wêz³ach zgrubia³a, wzniesiona lub rozes³ana, czerwono plamista.
Li¬∂cie: jajowato-lancetowate, na wierzcho¬≥ku zaostrzone, na krótkich ogonkach opartych o nasady zwykle rozd√™tych nagich gatek (gatka - przylistki zrosle w pochw√™), cz√™sto z lekk¬Ī plamk¬Ī w ¬∂rodku blaszki, sporadycznie pokryte krótkimi w¬≥oskami.
Kwiatostan: k¬≥os zbity wyd¬≥u¬Ņony, w górze zw√™¬Ņony, lekko zwisaj¬Īcy, bia¬≥o-ró¬Ņowy.
Kwiat: drobny, okwiat bia¬≥y lub ró¬Ņowawy, szypu¬≥ki kwiatów zwykle bez gruczo¬≥ów.
Kwitnienie: od czerwca do jesieni w zale¬Ņno¬∂ci od przebiegu pogody.
Owoc: orzeszek, drobny, kulisty, sp¬≥aszczony, z obu stron wkl√™s¬≥y, w górnej cz√™¬∂ci zaostrzony w dzióbek, w nasadzie t√™po zaokr¬Īglony, ciemnobrunatny, po¬≥yskuj¬Īcy, d¬≥ugo¬∂√¶ 1,6-2,6 mm.
Nasienie: pod¬≥u¬Ņne.
Ro¶lina jara :roczna

Biologia i ekologia:

Liczba chromosomów: 2n = 22

ZagroŅenia i ochrona:

Jest to chwast wielu upraw, ze wzgl√™du na wy¬Ņsze wymagania termiczne wschodzi p√≥¬ľniej ni¬Ņ rdest plamisty. Wydaje nasiona o wieloletniej ¬Ņywotno¬∂ci, z jednej ro¬∂liny oko¬≥o 1000 sztuk. Tworzy r√≥¬Ņne formy, podobne np. do rdestu gruczo¬≥owatego.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje na glebach ci√™¬Ņkich, gliniastych, podmok¬≥ych, w zbo¬Ņach jarych, warzywach, w¬∂r√≥d ro¬∂lin okopowych, w przydro¬Ņach i nieu¬Ņytkach.

Ciekawostki:

Ze wzglêdu na stosunkowo wysokie wymagania wilgotno¶ciowe preferuje stanowiska w okolicy zbiorników wodnych i cieków.
Wydaje nasiona o wieloletniej ¬Ņywotno¬∂ci, z jednej ro¬∂liny oko¬≥o 1000 sztuk.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Bia³y

Kolor : Zielony

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Terofit

-
RODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilo∂ś 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi), Reynoutria japonica(Rdestowiec ostroko√Īczysty), Reynoutria sachalinensis(Rdest sachali√Īski), Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny), Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy), Polygonum presicarja(Rdest plamisty), Polygonum convolvulus(Rdest√≥wka powojowata (Rdest powojowy)), Rumex acetosella(Szczaw polny), Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny), Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaro¬∂lowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilo∂ś 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi),
Reynoutria japonica(Rdestowiec ostroko√Īczysty),
Reynoutria sachalinensis(Rdest sachali√Īski),
Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny),
Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy),
Polygonum presicarja(Rdest plamisty),
Polygonum convolvulus(Rdestówka powojowata (Rdest powojowy)),
Rumex acetosella(Szczaw polny),
Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny),
Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaro¶lowy),