Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Dzwonek piÂłkowany(( Łac: Campanula serrata)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-05-05
Autor : Goslawa 2010-05-05

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: astrowce
Rodzina: dzwonkowate
Rodzaj: dzwonek
Gatunek: dzwonek piÂłkowany

Nazewnictwo

Gatunek wysokogórski, w Polsce rzadki, wystêpuje w Beskidzie ¯ywieckim, na jednym stanowisku w Gorcach oraz w Bieszczadach Zachodnich na wysokoœci od 700 m do 1348 m n.p.m., podlega œcis³ej ochronie gatunkowej. Roœlina osi¹ga do 50 cm wysokoœci. £odyga wzniesiona, lekko kanciasta, z krótkimi, odstaj¹cymi w³oskami na kantach. Liœcie ³odygowe lancetowate z wyraŸnie wystaj¹cym jednym nerwem na spodniej stronie, brzeg ostro pi³kowany, liœcie p³onnych ró¿yczek d³ugoogonkowe, z wyd³u¿onymi, sercowatymi blaszkami. Korona ciemnoniebieskofioletowa, d³ugoœci ok. 2 cm, kwiatostan grono luib wiecha. Owoc-odwrotnie jajowata torebka. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Morfologia:

Pokrój
RoÂślina do 50 cm wysokoÂści.
ÂŁodyga
Wzniesiona, nieco kanciasta, z krótkimi, odstajÂącymi wÂłoskami na kantach, doœÌ gĂŞsto, skrĂŞtolegle ulistniona.
LiÂście
ÂŁodygowe lancetowate z wyraÂźnie wystajÂącym jednym nerwem na spodniej stronie. Brzeg ostro piÂłkowany, nieco zgrubiaÂły. LiÂście pÂłonnych róÂżyczek dÂługoogonkowe, z wydÂłuÂżonymi, sercowatymi blaszkami.
Kwiaty
Na szypuÂłkach, tworzÂące groniasty lub wiechowaty kwiatostan. Niekiedy Âłodyga na szczycie tylko z jednym kwiatem. DziaÂłki kielicha okoÂło trzy razy krótsze od korony, równowÂąskie. Korona ciemnoniebieskofioletowa, dÂługoÂści ok. 2 cm, dzwonkowata. PrĂŞcików piĂŞĂŚ. SÂłupek dolny.
Owoce
Odwrotnie jajowata torebka, otwierajÂąca siĂŞ trzema otworami blisko nasady.

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Gatunek pod ochroną

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny), Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny),
Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),