Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Dzwonek karkonoski(( Łac: Campanula bohemica)
-
Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-05-05
Autor : Goslawa 2010-05-05

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: astrowce
Rodzina: dzwonkowate
Rodzaj: dzwonek
Gatunek: dzwonek karkonoski

Nazewnictwo

Zwany inaczej dzwonkiem Baumgartena. Na œwiecie ma swoje stanowiska wy³¹cznie w Karkonoszach oraz w Wysokim Jesioniku. Od 2004 objêty jest œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹. £odyga jest s³abo kanciasta, w dolnej czêœci ow³osiona. Liœcie dolne s¹ sercowato-okr¹g³awe, na pêdach kwiatostanowych pod³ugowate, lancetowate, s¹ karbowano-pi³kowane lub ca³obrzegie. Kwiaty ciemnofioletowe, o d³ugoœci 15-25 mm. Owoc-wyd³u¿ona torebka otwieraj¹ca siê u nasady, nasiona elipsoidalne do 1 mm d³ugoœci. Kwitnie w lipcu i sierpniu.

Morfologia:

PokrĂłj
Roœlina tworz¹ca przewa¿nie rozproszone kêpy. W jednej kêpie z k³¹cza wyrasta kilka kwitn¹cych pêdów.
ÂŁodyga
S³abo kanciasta, w dolnej czêœci ow³osiona. Pod ziemi¹ roœlina posiada k³¹cze, z którego co roku wyrastaj¹ nowe pêdy.
LiÂście
Dolne sercowato-okrÂągÂławe, na pĂŞdach kwiatostanowych podÂługowate, lancetowate. SÂą karbowano-piÂłkowane lub caÂłobrzegie.
Kwiaty
W gronie po 2–5 kwiatĂłw, ciemnofioletowe, o dÂługoÂści 15–25 mm. DziaÂłki kielicha rĂłwnowÂąskolancetowate i dwukrotnie krĂłtsze od korony.
Owoce
WydÂłuÂżona torebka otwierajÂąca siĂŞ u nasady. Nasiona elipsoidalne o dÂługoÂści 0,7–1 mm.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą

Gatunek pod ochroną

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny), Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny),
Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),