Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Dzwonek drobny(( £ac: Campanula cochleariifolia)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar
Autor : Goslawa
2010-05-12
Autor : Goslawa 2010-05-12

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: astrowce
Rodzina: dzwonkowate
Rodzaj: dzwonek
Gatunek: dzwonek drobny

Nazewnictwo

W Polsce wyst√™puje na Babiej G√≥rze i w Tatrach, gdzie jest do¬∂√¶ pospolity. Ro¬∂lina tworzy g√™ste k√™pki albo darnie zawieraj¬Īce liczne p¬≥one r√≥¬Ņyczki. Wysoko¬∂√¶ 5-15(30) cm. Ro¬∂lina posiada rurki wytwarzaj¬Īce g√™sty, bia¬≥y sok mleczny. ¬£odyga do¬≥em silnie ow¬≥osiona odstaj¬Īcymi, szczeciniastymi w¬≥oskami. Li¬∂cie o zr√≥¬Ņnicowanym kszta¬≥cie. Li¬∂cie r√≥¬Ņyczkowe s¬Ī okr¬Īg¬≥awosercowate, d¬≥ugoogonkowe, grubo z¬Ībkowane, li¬∂cie ¬≥odygowe dolne s¬Ī pod¬≥u¬Ņnie jajowate i z¬Ībkowane, o nasadzie zw√™¬Ņaj¬Īcej si√™ w kr√≥tki ogonek, li¬∂cie ¬∂rodkowe s¬Ī r√≥wnow¬Īskie lub lancetowate. Nasady i ogonki li¬∂ci s¬Ī sztywno orz√™sione. Korona ma¬≥a(d¬≥ugo¬∂√¶ do 2 cm), w¬Īskodzwonkowata jasnoniebieska, 5 p¬≥atkowa. Owoc - torebka z licznymi nasionami.

Morfologia:

Pokrój
Tworzy g√™ste k√™pki albo darnie zawieraj¬Īce liczne p¬≥one ró¬Ņyczki. Wysoko¬∂√¶ (3)5-15(30) cm. Ro¬∂lina posiada rurki wytwarzaj¬Īce g√™sty, bia¬≥y sok mleczny.
£odyga
Wzniesiona lub podnosz¬Īca si√™, prosta, w górnej cz√™¬∂ci groniasto rozwidlaj¬Īca si√™, do¬≥em silnie ow¬≥osiona odstaj¬Īcymi, szczeciniastymi w¬≥oskami. Pod ziemi¬Ī rozga¬≥√™zione k¬≥¬Īcze z krótkimi roz¬≥ogami.
Li¶cie
O zró¬Ņnicowanym kszta¬≥cie. Li¬∂cie ró¬Ņyczkowe s¬Ī okr¬Īg¬≥awosercowate, d¬≥ugoogonkowe, grubo z¬Ībkowane, li¬∂cie ¬≥odygowe dolne s¬Ī pod¬≥u¬Ņnie jajowate i z¬Ībkowane, o nasadzie zw√™¬Ņaj¬Īcej si√™ w krótki ogonek, li¬∂cie ¬∂rodkowe s¬Ī równow¬Īskie lub lancetowate. Nasady i ogonki li¬∂ci s¬Ī sztywno orz√™sione. Podczas kwitnienia blaszka li¬∂ci ró¬Ņyczkowych jest uci√™ta lub s¬≥abo tylko sercowata
Kwiaty
Zebrane s¬Ī przewa¬Ņnie w 2-6 kwiatowe, jednostronne grono, rzadziej w niedu¬Ņ¬Ī wiech√™. Korona ma¬≥a (d¬≥ugo¬∂√¶ do 2 cm), w¬Īskodzwonkowata jasnoniebieska, 5 ¬≥atkowa. Czasami (rzadko) zdarzaj¬Ī si√™ kwiaty bia¬≥e. P¬Īczki kwiatowe s¬Ī zwisaj¬Īce. Nitki pr√™cików d¬≥u¬Ņsze od pylników, py¬≥ek ró¬Ņowy.
Owoc
Otwieraj¬Īca si√™ 3 dziurkami torebka z licznymi nasionami.
Korze√Ī
Wrzecionowaty.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilo∂ś 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzch¬≥y), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek bolo√Īski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okr¬Īg¬≥olistny), Campanula serrata(Dzwonek pi¬≥kowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek w¬Īskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa k¬≥osowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilo∂ś 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzch³y),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek bolo√Īski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okr¬Īg¬≥olistny),
Campanula serrata(Dzwonek pi³kowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek w¬Īskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa k³osowa),