Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Dzwonek alpejski (( Łac: Campanula alpina)
-
Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-05-04
Autor : Goslawa 2010-05-04

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: astrowce
Rodzina: dzwonkowate
Rodzaj: dzwonek
Gatunek: dzwonek alpejski

Nazewnictwo


Dzwonek alpejski (Campanula alpina Jacq.) – gatunek roÂśliny z rodziny dzwonkowatych (Campanulaceae Juss.).


Morfologia:

KorzeĂą
Gruby, miêsisty, rozga³êziony, zawiera sok mleczny.
ÂŁodyga
Pojedyncza, wysokoÂści 5–20 cm. CaÂła owÂłosiona dÂługimi wÂłosami.
LiÂście
Dolne tworzÂą ró¿yczkĂŞ – Âłopatkowate, ku szczytowi rozszerzone, Âłodygowe naprzemianlegÂłe, rĂłwnowÂąskie i owÂłosione.
Kwiaty
Szaro-fioletowo-niebieskie, o dÂługoÂści ok. 2,5 cm, zebrane w gronie, wystajÂące na dÂługich szypuÂłkach z Âłodygi, najpierw zakwitajÂą najniÂższe kwiaty, nastĂŞpnie te poÂłoÂżone wyÂżej w gronie. Kielich skÂłada siĂŞ z 5 duÂżych (dÂłuÂższych od poÂłowy dÂługoÂści korony), podÂłuÂżnych dziaÂłek. WewnÂątrz korony pojedynczy sÂłupek z potrĂłjnym, biaÂłym znamieniem i 5 biaÂłych prĂŞcikĂłw.
Owoce
OkrÂągÂło-podÂłuÂżne torebki (puszki) otoczone przyschniĂŞtym kielichem, otwierajÂą siĂŞ podczas suchej pogody, wysypujÂąc liczne nasiona.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwiaty owadopylne, kwitnÂą od czerwca do sierpnia. Siedlisko: Hale górskie, piargi, murawy naskalne. RoÂślina kwasolubna, wystĂŞpuje wy³¹cznie na bezwapiennym podÂłoÂżu (na granicie). W Tatrach roÂśnie od piĂŞtrze kosówki aÂż po piĂŞtro turniowe. Jest typowym orofitem, nie wystĂŞpuje niÂżej niÂż 1400 m n.p.m. W miarĂŞ wzrostu wysokoÂści nad poziomem morza wzrasta owÂłosienie roÂśliny. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Juncetea trifidi[2].

Zmiennosć:

WystĂŞpuje w dwóch podgatunkach[3]:
Campanula alpina Jacq. subsp. alpina – wystĂŞpuje we wschodnich Alpach i w Karpatach (równieÂż w Polsce),
Campanula alpina Jacq. subsp. orbelica (PanèiĂŚ) Urum. – wystĂŞpuje w Albanii, BuÂłgarii, Rumunii, Serbii i SÂłowenii.
Zobacz teÂż: roÂśliny tatrzaĂąskie.

Zasięg występowania:

Wystêpuje tylko w Alpach i Karpatach. W Polsce wystêpuje wy³¹cznie w Tatrach (roœlina tatrzaùska) i jest tu roœlin¹ pospolit¹.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą

Roślina dwuletnia

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny), Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny),
Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),