Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Babka Âśrednia (Ang: hoary plantain, (Du: Mittlerer Wegerich, Łac: Plantago media)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-24
Autor : Goslawa 2010-04-24

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: jasnotowce
Rodzina: babkowate
Rodzaj: babka
Gatunek: babka Âśrednia

Nazewnictwo

Babka Âśrednia (Plantago media) – gatunek roÂśliny z rodziny babkowatych.

Morfologia:

ÂŁodyga
G³¹bik o wysokoœci 3 do 50 cm, znacznie d³u¿szy od liœci. Pod ziemi¹ roœlina wytwarza krótkie k³¹cze. Liœcie
Wy³¹cznie liœcie w przyziemnej ró¿yczce. S¹ eliptyczne, ostro lub têpo zakoùczone, z 5-9 nerwami, ca³obrzegie, zwê¿one u nasady, z krótkim ogonkiem, lub siedz¹ce. S¹ przewa¿nie obustronnie krótko ow³osione. Zebrane wy³¹cznie w przyziemnej ró¿yczce.
Kwiaty
Zebrane w krótki, walcowaty k³os o wiele krótszy ni¿ g³¹bik. Przysadki nieco ow³osione, o b³oniastych brzegach, dzia³ki nagie, bardzo szerokie. Korona bia³awa, o d³ugoœci ok. 4 mm, rurka korony naga. Nitki prêcików fioletowe, 4-5 razy d³u¿sze od korony, pylniki bladoliliowe lub bia³e.
Owoce
Czteronasienne torebki z wieczkiem czarne, zawierajÂące pomarszczone nasiona.

Biologia i ekologia:

Liczba chromosomów: 2n=24
Termin kwitnienia:V,VI,VII,VIII,IX 
WysokoœÌ: 10-50 cm
Kolor kwiatu: fioletowy
WskaÂźnik Âświetlny: umiarkowane ÂświatÂło
roÂślinÂą synantropijnÂą
Bylina, hemikryptofit. Kwiaty przedsÂłupne, wonne, kwitnie od maja do wrzeÂśnia, jest owadopylna, lub wiatropylna.  W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Festuco-Brometea. 

Zastosowanie:

RoÂślina lecznicza - wÂłaÂściwoÂści przeczyszczajÂące, uspokajajÂące i gojÂące.

Wszystkie gatunki babki majÂą jednakowe zastosowanie kulinarne (patrz > babka lancetowata) i lecznicze (patrz > babka zwyczajna).
Ostra saÂłatka zioÂłowa
Zupa zioÂłowa
LiÂście babki smaÂżone na sÂłodko
LiÂście babki smaÂżone na sÂłono

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z babkÂą lancetowatÂą i b.zwyczajnÂą.

Zasięg występowania:

Rodzimy obszar wystĂŞpowania obejmuje AzjĂŞ (od Syberii poprzez Chiny i ÂśrodkowÂą AzjĂŞ do Zachodniej Azji) i ca³¹ niemal EuropĂŞ, ale jako gatunek zawleczony rozprzestrzeniÂł siĂŞ takÂże w innych regionach Âświata. W Polsce pospolity. Bylina. RoÂśnie na polanach, wzgórzach, rumowiskach, miedzach, przydroÂżach, suchych zboczach. Preferuje gleby suche, Âżyzne, gliniaste, bogate w wapĂą. NajczĂŞÂściej zachwaszcza ³¹ki, pastwiska, trawniki, boiska. 

Inne:

- mylona z babkÂą zwyczajnÂą – babka Âśrednia ma blaszki liÂściowe owÂłosione i ostro zakoĂączone, a zwyczajna zaokrÂąglone i nagie

Właściwości

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki liścia : RĂłwnolegÂła lub Âłukowata

Pręciki : PrĂŞciki wolne

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek pod ochroną

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Roślina pachnąca

Hemikryptofit

-
RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilość 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta), Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka wÂąskolistna), Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wiĂŞksza), Plantago maritima(Babka nadmorska ), Plantago media(Babka Âśrednia), Plantago arenaria(Babka piaskowa), Plantago intermedia(Babka wielonasienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Plantaginaceae (babkowate)

- Typ kwiatostanu kłos

Właściwości rośliny


DziaÂłanie gojÂąceBabka Âśrednia
DziaÂłanie uspakajajÂąceBabka Âśrednia
ArcydziĂŞgiel litwor, DziĂŞgiel litwor
GrzybieĂą biaÂły
Gorysz pagĂłrkowaty
Chmiel zwyczajny
FioÂłek wonny
PrzeczyszczajaceBabka Âśrednia
Gorczyca biaÂła
Farbownik lekarski
Bez czarny
Bez hebd
CiemiĂŞÂżyca biaÂła

RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilość 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta),
Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka wÂąskolistna),
Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wiĂŞksza),
Plantago maritima(Babka nadmorska ),
Plantago media(Babka Âśrednia),
Plantago arenaria(Babka piaskowa),
Plantago intermedia(Babka wielonasienna),