Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Babka nadmorska (Ang: Sea Plantain (Seaside Plantain, Goose Tongue), (Du: Strand-Wegerich, Łac: Plantago maritima)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-24
Autor : Goslawa 2010-04-24

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: jasnotowce
Rodzina: babkowate
Rodzaj: babka
Gatunek: babka nadmorska

Nazewnictwo

Babka nadmorska (Plantago maritima L.) – gatunek roÂśliny zielnej z rodziny babkowatych.  

Morfologia:

PokrĂłj
WysokoœÌ 15–40 cm.
LiÂście
RĂłwnowÂąskie, szerokie na 2–6 mm, szarozielone, miĂŞsiste, w nasadzie pochwiaste, weÂłnisto owÂłosione, caÂłobrzegie, rzadziej bardzo sÂłabo i odlegle zÂąbkowane.
Kwiat
KÂłos walcowaty, gĂŞsty, 3–11 mm dÂługoÂści. Przysadki jajowatolancetowate, tĂŞpe lub sÂłabo zaostrzone. Wszystkie cztery dziaÂłki prawie od nasady wolne, zielone, bÂłoniasto obrzeÂżone, na brzegu orzĂŞsione. Korona o dÂługoÂści 4–5 mm, jej Âłatki dÂługo zaostrzone. Nas. 2 mm dÂługoÂści.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do paŸdziernika. Roœnie na terenach zasolonych, s³onych ³¹kach. W klasyfikacji zbiorowisk roœlinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Asteretea tripolium
Liczba chromosomĂłw: 2n = 12
OKRES KWITNIENIA: Czerwiec - paÂździernik.
WYSOKO¦Æ: 15 - 40 cm

Zastosowanie:

Sztuka kulinarna: mÂłode liÂście babki nadmorskiej sÂą jadalne i bywajÂą spoÂżywane ugotowane lub na surowo w saÂłatce.

Zagrożenia i ochrona:

RoÂślina objĂŞta jest w Polsce Âścis³¹ ochronÂą gatunkowÂą. Informacje o stopniu zagroÂżenia na podstawie: Polskiej Czerwonej KsiĂŞgi RoÂślin – gatunek naraÂżony na wymarcie (kategoria zagroÂżenia VU). Czerwonej listy roÂślin i grzybĂłw Polski (2006)– gatunek naraÂżony na wymarcie (kategoria zagroÂżenia V).

Zasięg występowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony na Âświecie. WystĂŞpuje w Afryce PóÂłnocnej, na wiĂŞkszoÂści obszaru Europy, w Azji Zachodniej i ÂŚrodkowej, na Syberii, w Ameryce PóÂłnocnej, a nawet w Ameryce PoÂłudniowej (Argentyna, Chile). W Polsce wystepuje na Pomorzu na wschód po GdaĂąsk, znaleziona takÂże w Ciechocinku. Tereny zasolone, sÂłone ³¹ki.

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Unerwienie blaszki liścia : RĂłwnolegÂła lub Âłukowata

Ogonek liścia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Gatunek jadalny

Hemikryptofit

-
RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilość 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta), Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka wÂąskolistna), Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wiĂŞksza), Plantago maritima(Babka nadmorska ), Plantago media(Babka Âśrednia), Plantago arenaria(Babka piaskowa), Plantago intermedia(Babka wielonasienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Plantaginaceae (babkowate)

- Typ kwiatostanu kłos


RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilość 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta),
Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka wÂąskolistna),
Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wiĂŞksza),
Plantago maritima(Babka nadmorska ),
Plantago media(Babka Âśrednia),
Plantago arenaria(Babka piaskowa),
Plantago intermedia(Babka wielonasienna),