Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Babka zwyczajna, babka wi√™ksza (Ang: Greater Plantain, (Du: Breitwegerich, £ac: Plantago maior)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

-W Chinach , w okresie przesilenia wiosennego. podczas tzw. bitwy kwiatowej, zbierano li¬∂cie  babki zwyczajnej  i ¬∂piewano pie¬∂ni.
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-24
Autor : Goslawa 2010-04-24

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: babkowate
Rodzaj: babka
Gatunek: babka zwyczajna

Nazewnictwo

Babka zwyczajna, babka wi√™ksza (Plantago maior L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny babkowatych(Plantaginaceae).¬†

Morfologia:

Pokrój
Wysoko¬∂√¶ od 5 do 30 cm, bardzo zmienna zale¬Ņnie od w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci gleby.
£odyga
Wys. 40(60) cm .Silnie skr√≥cona (dlatego li¬∂cie skupione w przyziemnej r√≥¬Ņyczce), tylko w czasie kwitnienia rozwijaj¬Ī si√™ 1–3 (rzadziej wi√™cej) nierozga¬≥√™zione ¬≥odygi kwiatono¬∂ne, prosto wzniesione, bezlistne, ob¬≥e i sk¬Īpo ow¬≥osione, wyrastaj¬Īce z pachwin li¬∂ci.
Li¶cie
Skupione w przyziemnej r√≥¬Ņyczce li¬∂ciowej. Blaszka szerokojajowata (najwy¬Ņej 1,5 razy d¬≥u¬Ņsze ni¬Ņ szersze), ca¬≥obrzega albo sk¬Īpo z¬Ībkowana, naga lub s¬≥abo ow¬≥osiona, z 5–7 r√≥wnoleg¬≥ymi nerwami, w nasadzie zaokr¬Īglona lub sercowata. Ogonki li¬∂ciowe mniej wi√™cej d¬≥ugo¬∂ci blaszki, nagie lub lu¬ľno tylko ow¬≥osione, ciemnozielone.
Kwiaty
Zebrane w szczytowe, walcowate k¬≥osy o d¬≥ugo¬∂ci r√≥wnej szypule, lub wi√™kszej. Niepozorne, ma¬≥e (do 2 mm d¬≥ugo¬∂ci), siedz¬Īce o zredukowanych szypu¬≥kach, ¬Ņ√≥¬≥tawozielone. Kielich z¬≥o¬Ņony z czterech, szerokoeliptycznych dzia¬≥ek, wolnych do samej nasady. Korona 4-p¬≥atkowa, rurkowata, naga. Pr√™ciki 4 z d¬≥ugimi, bia¬≥ymi nitkami zako√Īczonymi bladoliliowymi, z czasem brudno¬Ņ√≥¬≥tymi pylnikami. Zal¬Ī¬Ņnia g√≥rna.
Owoce
Jajowata puszka, zawieraj¬Īca zwykle (6) 8 (10) nasion Otwiera si√™ wieczkiem. Nasiona owalne lub w r√≥¬Ņny spos√≥b zdeformowane – kanciaste. Powierzchnia matowa ze zmarszczkami, kt√≥re na stronie grzbietowej maj¬Ī uk¬≥ad pod¬≥u¬Ņny, na brzusznej – promienisty (ze znaczkiem po¬∂rodku). Barwa brunatna od jasnej do ciemnej. D¬≥ugo¬∂ci 2–4 mm i 0,3–0,4 mm szeroko¬∂ci, inne ¬ľr√≥d¬≥a podaj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 1-1,7 mm, szeroko¬∂√¶ 0,6–0,9 mm, grubo¬∂√¶ 0,3–0,5 mm
Nasiona
Jasnobrunatne, pomarszczone.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Ro¬∂lina kwitnie od czerwca do pa¬ľdziernika, wg niekt√≥rych ¬ľr√≥de¬≥ od maja do wrze¬∂nia[4]. ¬£upina nasienna pod wp¬≥ywem wilgoci p√™cznieje i ¬∂luzowacieje, dlatego przyczepia si√™, na przyk¬≥ad do st√≥p ludzi i zwierz¬Īt i w ten spos√≥b ro¬∂lina jest rozsiewana.
Kwitnienie: czerwiec - pa¬ľdziernik
Wysoko¶æ: do 40 cm
Stanowiska: o¶wietlone
Liczba chromosomów: 2n = 12
Kwiatki: bezwonne
Surowiec zawiera
glikozydy irydoidowe(akubin√™,katalpol), flanoidy(pochodne flawonu), zwi¬Īzki ¬∂luzowe, fenolokwasy, garbniki, zwi¬Īzki triterpenowe (pochodne kwasu oleanolowego), witamin√™ C i K, zwi¬Īzki mineralne, zw¬≥. potasu¬†(1).

Zastosowanie:

Ro¬∂lina lecznicza. W Chinach znana by¬≥a ju¬Ņ od 3000 lat. W staro¬Ņytno¬∂ci zalecana by¬≥a w przypadku uk¬Īsze√Ī przez w√™¬Ņe i skorpiony.
Surowiec zielarski: li¶cie РFolium Plantaginis majoris.
Dzia¬≥anie: wykrztu¬∂ne, przeciwzapalne, powlekaj¬Īce (os¬≥aniaj¬Īce). W medycynie ludowej ¬∂wie¬Ņe li¬∂cie przyk¬≥adano na niewielkie zranienia, uk¬Īszenia owad√≥w, zwichni√™cia, ropiej¬Īce rany, owrzodzenia, napar s¬≥u¬Ņy¬≥ do przemywania trudno goj¬Īcych si√™ ran.
Zbi√≥r i suszenie: zbiera si√™ od maja do wrze¬∂nia i suszy w warunkach naturalnych lub w suszarni, w temperaturze do 40 ¬įC.
Sztuka kulinarna: ¬∂wie¬Ņe li¬∂cie dodawane s¬Ī do sa¬≥atek, suszone stosowane jako napar.

ZasiÍg wystÍpowania:

Porasta drogi, przydro¬Ņa, rowy, wysypiska, piargi, ¬≥¬Īki. Zasiedla zadeptywane pod¬≥o¬Ņa, r√≥wnie¬Ņ na glebach ¬Ņyznych. W uprawach rolnych jest chwastem.
Babka zwyczajna pochodzi z Europy oraz z umiarkowanych obszar√≥w Azji. Rzadko uprawiana, babka zwyczajna jest normalnie zbierana z ¬≥¬Īk, las√≥w, itp. Li¬∂cie babki zwyczajnej s¬Ī zbierane w czasie sezonu letniego.
Wystêpowanie ¶wiat: ca³a Europa, pó³nocna i centralna Azja, Ameryka Pó³nocna.
Wyst√™powanie Polska: w Polsce gatunek pospolity na ca¬≥ym terenie, porasta drogi, przydro¬Ņa, rowy, ¬≥¬Īki oraz zadeptywane pod¬≥o¬Ņa.

Ciekawostki:

-W Chinach , w okresie przesilenia wiosennego. podczas tzw. bitwy kwiatowej, zbierano li¬∂cie  babki zwyczajnej  i ¬∂piewano pie¬∂ni.

Inne:

Przypisy:

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Stanowisko s≥oneczne

Ro∂lina jednoroczna

Hemikryptofit

-
RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilo∂ś 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta), Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna), Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wi√™ksza), Plantago maritima(Babka nadmorska ), Plantago media(Babka ¬∂rednia), Plantago arenaria(Babka piaskowa), Plantago intermedia(Babka wielonasienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Babka plantain Wegerich
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Plantaginaceae (babkowate)

- Typ kwiatostanu k≥os

W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


Choroby przewodu pokarmowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Goryczka troje¶ciowa
Gorczyca bia³a
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Dyptam jesionolistny
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Os¬≥aniaj¬ĪceBabka zwyczajna, babka wi√™ksza
Podbia³ pospolity
PrzeciwkaszlowyBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Fio³ek wonny
Mak lekarski
PrzeciwzapalneArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Gorczyca bia³a
Ropiej¬Īce ranyBabka zwyczajna, babka wi√™ksza
Stany zapalne gard³aBabka zwyczajna, babka wiêksza
Stany zapalne górnych dróg oddechowychBabka zwyczajna, babka wiêksza
Podbia³ pospolity
Trudno gojace siê ranyBabka zwyczajna, babka wiêksza
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
WrzodyBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Zapalenie oskrzeliBabka zwyczajna, babka wiêksza

ZwiĪzki ro∂liny


CBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bodziszek cuchn¬Īcy
Chrzan pospolity
FenolokwasyBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Fio³ek trójbarwny
Podbia³ pospolity
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokornak powojnikowy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
GarbnikiBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Glikozydy irydowe aukubin√™Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Glikozydy irydowe katalpolBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
KBabka zwyczajna, babka wiêksza
Pochodne kwasu oleanolowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
PotasBabka zwyczajna, babka wiêksza
Zwi¬Īzki ¬∂luzoweBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Grzybie√Ī bia¬≥y
Farbownik lekarski
Zwi¬Īzki mineralneBabka zwyczajna, babka wi√™ksza
Podbia³ pospolity
Zwi¬Īzki triterpenoweBabka zwyczajna, babka wi√™ksza
Gorysz b³otny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona

RODZINA Plantaginaceae (babkowate) -ilo∂ś 7
Plantago coronopus(Babka pierzasta),
Plantago lanceolata(Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna),
Plantago maior(Babka zwyczajna, babka wiêksza),
Plantago maritima(Babka nadmorska ),
Plantago media(Babka ¶rednia),
Plantago arenaria(Babka piaskowa),
Plantago intermedia(Babka wielonasienna),