Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Wilczomlecz lancetowaty (Ang: Green Spurge, Leafy Spurge,( Łac: Euphorbia esula)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-04-24
Autor : Goslawa 2010-04-24

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad róÂżowych
RzÂąd: malpigiowce
Rodzina: wilczomleczowate
Rodzaj: wilczomlecz
Gatunek: wilczomlecz lancetowaty

Nazewnictwo

W Polsce pospolity na ni¿u i w ni¿szych piêtrach górskich. Roœlina do 60 cm. wysokoœci, purpurowo nabieg³a. £odyga U nasady pokryta liœÌmi ³uskowatymi, wy¿ej gêsto ulistniona. Liœcie do 6 cm d³ugoœci, wiotkie. Blaszka na przodzie s³abo z¹bkowana, spodem sinawa.

Morfologia:

Pokrój
RoÂślina wieloletnia, o wysokoÂści do 60 cm, purpurowo nabiegÂła.
ÂŁodyga
U nasady pokryta liœÌmi ³uskowatymi, wy¿ej gêsto ulistniona.
LiÂście
DÂługoÂści do 6 cm, wÂąskolancetowate, wiotkie, siedzÂące. Blaszka na przodzie sÂłabo zÂąbkowana, spodem sinawa.
Kwiaty
Kwiatostan ÂżóÂłtozielony, póÂźniej czerwony. Miodniki póÂłksiĂŞÂżycowate.
Liczba chromosomów 2n = 60,64

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: zbocza, nasypy kolejowe, przydroÂża, ciepÂłe siedliska ruderalne. RoÂślina trujÂąca, zawiera trujÂący sok mleczny.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Cyjatium

Stopień złożenia liścia : Prosty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Gatunek trujący

Hemikryptofit

-
RODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilość 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwaÂły), Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry), Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka), Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty), Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny), Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy), Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migdaÂłolistny), Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz bÂłyszczÂący),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Monday August 12, 2013 21:32)

Dzieki za informacjĂŞ zdjĂŞcie usuniete Przy tak duÂżej bazie zdaza sie duÂżo pomyÂłek :)

GoœÌ (Friday August 9, 2013 17:41)

trzecie zdjêcie po prawej stronie u góry jest zdjêciem wiesio³ka dwuletniego a nie wilczomleczu, polecam dok³adniej dobierac zdjecia aby nie wprowadzac w b³¹d osób nie maj¹cych czasu na dok³adniejsz¹ analize tego co fotka przedstawia a chc¹cych znaleœc w przyrodzie lub sklepie jakis okaz wilczomleczowatych


ZdjęciaRODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilość 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwaÂły),
Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry),
Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka),
Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty),
Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny),
Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy),
Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migdaÂłolistny),
Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz bÂłyszczÂący),