Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kuklik pospolity (Ang: Wood Avens, Herb Bennet, Colewort,( £ac: Geum urbanum)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-07-11
Autor : Pacyfka99 2010-07-11

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: ró¬Ņowce
Rodzina: ró¬Ņowate
Rodzaj: kuklik
Gatunek: kuklik pospolity

Nazewnictwo

1.Kwitnie od maja do wrze¶nia. 2.Kwitnie od czerwca do listopada Ro¶nie w zaro¶lach, wilgotnych lasach, przy rowach, na przychaciach. Ro¶nie pospolicie w lasach li¶ciastych i mieszanych, zaro¶lach, rowach, zrêbach, ¶mietniskach. WYSOKO¦Æ: 30 - 60 cm

Morfologia:

K¬≥¬Īcze
Czerwonobrunatne, sto¬Ņkowate. Ma gorzki smak i zapach podobny do go¬ľdzik√≥w.
£odyga
Wyprostowana, sztywna, miêkko ow³osiona. Wysoko¶æ 30-60 cm.
Li¶cie
Wyrastaj¬Īce na d¬≥ugich szypu¬≥kach, mi√™kkoow¬≥osione, dolne – przerywano-lirowato-pierzaste, g√≥rne trzylistkowe.
Kwiaty
¬Į√≥¬≥te, w czasie kwitnienia wzniesione do g√≥ry, kielich z kieliszkiem. P¬≥atki korony pi√™ciokrotne, odwrotnie jajowate u nasady klinowate, bez d¬≥u¬Ņszego paznokcia. S¬Ī przedpr¬Ītne, zapylane przez owady, kt√≥re przylatuj¬Ī do nektaru wydzielanego przez zielony pier¬∂cieniowaty miodnik.
Owoce
Nie³upki krótko haczykowato ow³osione.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Nieparzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Rosaceae (r√≥¬Ņowate) -ilo∂ś 26
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity), Geum urbanum(Kuklik pospolity), Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa), Potentilla reptans(Pi√™ciornik roz¬≥ogowy), Duchesnea indica(Poziomk√≥wka indyjska), Filipendula ulmaria(Wi¬Īz√≥wka b¬≥otna), Sorbus aucuparia(Jarz¬Īb pospolity), Sanguisorba officinalis(Krwi¬∂ci¬Īg lekarski), Fragaria vesca(Poziomka pospolita), Potentilla anserina(Pi√™ciornik g√™si), Rubus plicatus(Je¬Ņyna fa¬≥dowana), Rubus idaeus(Malina w¬≥a¬∂ciwa), Dryas octopetala(D√™bik o¬∂miop¬≥atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis¬≥y), Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¬∂nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¬∂nia kar¬≥owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz pi√™ciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¬¶liwa wi¬∂niowa), Prunus spinosa(¬¶liwa tarnina), Prunus domestica(¬¶liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak¬≥ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Wood Avens (Geum urbanum) - 2012-05-05
ZdjÍciaRODZINA Rosaceae (r√≥¬Ņowate) -ilo∂ś 26
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity),
Geum urbanum(Kuklik pospolity),
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Filipendula ulmaria(Wi¬Īz√≥wka b¬≥otna),
Sorbus aucuparia(Jarz¬Īb pospolity),
Sanguisorba officinalis(Krwi¬∂ci¬Īg lekarski),
Fragaria vesca(Poziomka pospolita),
Potentilla anserina(Piêciornik gêsi),
Rubus plicatus(Je¬Ņyna fa¬≥dowana),
Rubus idaeus(Malina w³a¶ciwa),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),