Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Mlecz polny (Ang: Corn Sow Thistle,( Łac: Sonchus arvensis)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-17
Autor : Pacyfka99 2010-05-17

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Cichorioideae
Rodzaj: mlecz
Gatunek: mlecz polny

Nazewnictwo

Kwitnie od czerwca do paÂździernika


WYSOKO¦Æ: 60 - 150 cm

Morfologia:

ÂŁodyga
Sztywna, pusta, do³em naga, dorastaj¹ca do 60-150 mm wysokoœci. Pod ziemi¹ roœlina wytwarza bardzo kruche, czo³gaj¹ce siê k³¹cze.
LiÂście
LiÂście na brzegach nierówno kolczasto zÂąbkowane, wrĂŞbne lub pierzastodzielne o sercowatej nasadzie. CzĂŞsto o sinej barwie.
Kwiaty
Zebrane w nielicznych koszyczkach tworzÂących podbaldach, jĂŞzyczkowe, ÂżóÂłte, obupÂłciowe. SÂłupki o ÂżóÂłtych szyjkach. Koszyczki o Âśredncy 4-5 cm, ich okrywa i szypuÂłka gĂŞsto ogruczolone. Po poÂłudniu i przy zÂłej pogodzie koszyczki kwiatowe zamykajÂą siĂŞ.
Owoc
Ciemnobrunatna nieÂłupka z puchem kielichowym, obustronnie 5-Âżebrowa.

Właściwości

Budowa kwiatka : Kwiat jĂŞzykowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Gatunek trujący

Hemikryptofit

Geofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik), (Lniczka ma³a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrzêbiec leœny), Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomaraùczowy), Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibród wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch³odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(JastrzĂŞbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik),
(Lniczka maÂła),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trĂłjlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(JastrzĂŞbiec leÂśny),
Hieracium aurantiacum(JastrzĂŞbiec pomaraĂączowy),
Hieracium echioides(JastrzĂŞbiec Âżmijowcowaty),
Tragopogon dubius(KozibrĂłd wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(ChÂłodek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),