Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Dziewanna pospolita (Ang: Dark Mullein, (Du: Schwarze K√∂nigskerze, £ac: Verbascum nigrum)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-29
Autor : Pacyfka99 2010-04-29

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: trêdownikowate
Rodzaj: dziewanna
Gatunek: dziewanna pospolita

Nazewnictwo


Dziewanna pospolita (Verbascum nigrum L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny tr√™downikowatych. Wyst√™puje w Europie oraz na Syberii[2]. W Polsce jest pospolity na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich.


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, pojedyncza, do¬≥em niemal ob¬≥a, g√≥r¬Ī kanciasta, o wysoko¬∂ci 30-100 cm.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e. Li¬∂cie jajowate, dolne obejmuj¬Īce sercowat¬Ī nasad¬Ī ¬≥odyg√™. Na g√≥rnej stronie s¬≥abo ow¬≥osione, na spodniej pokryte szarym kutnerem o gwiazdkowatych w¬≥oskach.
Kwiaty
Zebrane w g√≥rnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi w grono przypominaj¬Īce k¬≥os. Kwiaty ¬Ņ√≥¬≥te z czerwon¬Ī plam¬Ī u nasady, wyrastaj¬Īce p√™czkami w k¬Ītach podsadek z podkwiatkiem. Kielich pokryty gwiazdkowatymi w¬≥oskami, korona o ¬∂rednicy 1.5-2,5 cm, 5-krotna, k√≥¬≥kowa. Wewn¬Ītrz 5 purpurowo-fioletowo ow¬≥osionych pr√™cik√≥w z nerkowatymi pylnikami. Ro¬∂lina kwitnie od czerwca do wrze¬∂nia, jest owadopylna.
Owoc
Jajowata torebka z drobnymi nasionami rozsiewanymi przez wiatr.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina dwuletnia, hemikryptofit. Siedliska ruderalne; przydro¬Ņa, nasypy kolejowe, rumowiska. W uprawach rolnych jest chwastem. Preferuje gleby piaszczysto-kamieniste i ubogie w wap√Ī. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla All. Atropion belladonnae i Ass. Verbasco-Epilobietum[3].

Zastosowanie:

Uprawiana jako ro¬∂lina ozdobna. Nadaje si√™ na rabaty. Strefy mrozoodporno¬∂ci 5-10, ¬ľle toleruje mokre zimy.Wymaga s¬≥onecznego lub nieco tylko zacienionego stanowiska i przepuszczalnych gleb. Rozmna¬Ņa si√™ przez nasiona wysiewane wiosn¬Ī lub p√≥¬ľnym latem (zaraz po zbiorze). Mo¬Ņna te¬Ņ p√≥¬ľn¬Ī jesieni¬Ī dzieli√¶ rozro¬∂ni√™te k√™py[5]

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z dziewann¬Ī kutnerowat¬Ī i dz. firletkow¬Ī i in.[4]

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Ro∂lina dwuletnia

Hemikryptofit

-
RODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma¬≥a), Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k¬≥osowy), (Tr√™downik oskrzydlony), (Tr√™downik omszony), Tr√™downik bulwiasty(Tr√™downik bulwiasty), Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),