Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Dziewanna rdzawa(( Łac: Verbascum blattaria)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-30
Autor : Pacyfka99 2010-04-30

Już wkrótce

Nazewnictwo

Roœlina osi¹ga wysokoœÌ u ró¿nych gatunków od 0,5 do 3 m. Liœcie du¿e. Kwiaty s³abo grzbieciste, piêciokrotne, du¿e i efektowne. Owoc - torebka z licznymi, drobnymi nasionami.

Biologia i ekologia:

LIczba chromosomĂłw: 2n = 30

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : Karbowany

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Kenofit

Efemerofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Scrophulariaceae (trĂŞdnikowate) -ilość 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¿ankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a), Odontites serotina(Zagorza³ek póŸny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k³osowy), (Trêdownik oskrzydlony), (Trêdownik omszony), Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty), Euphrasia stricta(Œwietlik wyprê¿ony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Scrophulariaceae (trĂŞdnikowate) -ilość 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik oÂżankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka maÂła),
Odontites serotina(Zagorza³ek póŸny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik kÂłosowy),
(TrĂŞdownik oskrzydlony),
(TrĂŞdownik omszony),
TrĂŞdownik bulwiasty(TrĂŞdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(ÂŚwietlik wyprĂŞÂżony),