Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:4
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Czy¬∂ciec prosty (Ang: Stiff Hedgenettle, Perennial yellow woundwort, (Du: Aufrechter Ziest, £ac: Stachys recta)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-27
Autor : Pacyfka99 2010-04-27

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd jasnotowce
Rodzina jasnotowate
Rodzaj czy¶ciec
Gatunek czy¶ciec prosty

Nazewnictwo

Czy¬∂ciec (Stachys L.) rodzaj ro¬∂lin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.). 

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, pojedyncza lub rozga¬≥√™ziona, sztywna, o wysoko¬∂ci 30–100 cm. Posiada drewniej¬Īce k¬≥¬Īcze bez roz¬≥og√≥w. Cz√™¬∂√¶ nadziemna jest mi√™kko ow¬≥osiona.
Li¶cie
G√≥rne siedz¬Īce w nasadzie zw√™¬Ņone, pi¬≥kowano karbowane, dolne kr√≥tkoogonkowe, przy czym d¬≥ugo¬∂√¶ ogonka osi¬Īga najwy¬Ņej p√≥¬≥ d¬≥ugo¬∂ci blaszki li¬∂ciowej. Li¬∂cie dolne osi¬Īgaj¬Ī do 6 cm d¬≥ugo¬∂ci i 1 cm szeroko¬∂ci. Brzeg mi√™kko ow¬≥osionej blaszki li¬∂ciowej jest karbowany lub z¬Ībkowany.
Kwiaty
Zebrane w grona na szczytach ¬≥odyg, z¬≥o¬Ņone z 4–10 nibyok√≥¬≥k√≥w, osadzonych w k¬Ītach zielonych, r√≥wnow¬Īskich podsadek[5]. Podsadki malej¬Ī ku g√≥rze, a najwy¬Ņsze s¬Ī kr√≥tsze od kwiat√≥w. Ok√≥¬≥ki w dole s¬Ī lu¬ľne, w g√≥rnej cz√™¬∂ci kwiatostanu – zbite[4]. Kwiaty skupione s¬Ī po 6–10 w ka¬Ņdym nibyok√≥¬≥ku. U nasady ka¬Ņdego kwiatu wyrasta nitkowata przysadka. Kielich o d¬≥ugo¬∂ci ok. 5 mm jest dzwonkowaty i ow¬≥osiony. Sk¬≥ada si√™ z rurki i kr√≥tszych, tr√≥jk¬Ītnych z¬Ībk√≥w zako√Īczonych szydlasto. Dwuwargowa korona jest bia¬≥a lub ¬Ņ√≥¬≥tobia¬≥a z delikatnym czerwonym nakrapianiem, wewn¬Ītrz gardzieli pomara√Īczowa. Ma d¬≥ugo¬∂√¶ od 12 do 15 mm.
Owoce
Okr¬Īg¬≥awe roz¬≥upki o ¬∂rednicy ok. 2-2,5 mm, ciemnobrunatne, zwykle g¬≥adkie cieniutko siateczkowate.

Biologia i ekologia:

Bylina zakwitaj¬Īca od czerwca do wrze¬∂nia. Ro¬∂nie w murawach kserotermicznych na zboczach dobrze nas¬≥onecznionych, na glebach zasobnych w w√™glan wapnia. Gatunek jest charakterystyczny dla klasy zespo¬≥√≥w ro¬∂linnych Festuco-Brometea.

ZagroŅenia i ochrona:

Ze wzgl√™du na przywi¬Īzanie do zanikaj¬Īcych siedlisk kserotermicznych wiele stanowisk ma charakter historyczny. Ujmowany jest w regionalnych listach gatunk√≥w zagro¬Ņonych. Ma status gatunku wymieraj¬Īcego na Dolnym ¬¶l¬Īsku oraz zagro¬Ņonego na Pomorzu i w Wielkopolsce.

ZasiÍg wystÍpowania:

Liczy ok. 300 gatunków, wyst√™puj¬Īcych w strefach umiarkowanych i ciep¬≥ych obydwu pó¬≥kul z wyj¬Ītkiem Azji i Australii. W strefie tropikalnej spotykany tylko w górach. Gatunkiem typowym jest Stachys sylvatica

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Typy ulistnienia : Nakrzy¬Ņleg¬≥e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : ¬£opatkowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek zagroŅony

Stanowisko s≥oneczne

Ro∂lina uprawiana

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¬∂ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa), Stachys palustris(Czy¬∂ciec b¬≥otny), Stachys sylvatica(Czy¬∂ciec le¬∂ny), Stachys arvensis(Czy¬∂ciec polny), Stachys annua(Czy¬∂ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Mi√™ta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik mi√™kkow¬≥osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia¬≥a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G¬≥owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¬∂cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza¬≥wia lepka), Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¬∂cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimi√™tka w¬≥a¬∂ciwa), Nepeta pannonica(Kocimi√™tka naga), Nepeta mussinii(Kocimi√™tka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimi√™tka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa), Prunella grandiflora(G¬≥owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T¬≥ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T¬≥ustosz alpejski¬†), Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy), Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty), Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy), Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy), Salvia verticillata(Sza¬≥wia okr√™gowa), Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy),
Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),