Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rzodkiew zwyczajna (Ang: Radish, (Du: Garten-Rettich, £ac: Raphanus sativus)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2014-06-11
Autor : Lena 2014-06-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd kapustowce
Rodzina kapustowate
Rodzaj rzodkiew
Gatunek rzodkiew zwyczajna

Nazewnictwo

Rzodkiew zwyczajna (Raphanus sativus) – gatunek ro¬∂lin obejmuj¬Īcy trzy odmiany i wiele kultywarów. 

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, gruba, d√™ta, szorstko ow¬≥osiona. Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 15-60 cm (wyj¬Ītkowo do 100 cm).
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e, li¬∂cie lirowate. Dolne li¬∂cie pierzastowr√™bne i nieregularnie z¬Ībkowane, górne li¬∂cie niepodzielone.
Kwiaty
Zebrane w grono na szczytach p√™dów. Kielich stulony w d¬≥ug¬Ī nibyrurk√™. Korona barwy bia¬≥ej lub liliowej i posiadaj¬Īca wyra¬ľn¬Ī nerwacj√™ na p¬≥atkach. 4 ¬≥opatkowate p¬≥atki korony silnie rozchylone na boki, 6 d¬≥ugich pr√™cików rozchylonych na boki, jeden s¬≥upek z ca¬≥obrzegim znamieniem.
Owoc
G¬Ībczasta i zgrubia¬≥a, poprzecznie paciorkowato przew√™¬Ņona ¬≥uszczyna zako√Īczona ma¬≥ym dzióbkiem. Po dojrzeniu rozpada si√™ na jednonasienne odcinki.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna lub dwuletnia. S¬≥upek i pr√™ciki dojrzewaj¬Ī równocze¬∂nie, ro¬∂lina owadopylna, kwitnie od maja do czerwca. Ro¬∂lina miododajna i dobre ¬ľród¬≥o py¬≥ku dla pszczó¬≥.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina uprawna: ró¬Ņne odmiany rzodkwi uprawiane s¬Ī g¬≥ównie jako warzywa, ale bywa uprawiana równie¬Ņ jako ro¬∂lina oleista i pastewna.

ZasiÍg wystÍpowania:

Obecnie wyst√™puje tylko w uprawie i jest uprawiany w wielu regionach ¬∂wiata. W Polsce wyst√™puje g¬≥ównie jako ro¬∂lina uprawna, lecz przej¬∂ciowo dziczeje (ergazjofigofit).

Inne:

Wystêpuje w 3 odmianach:
Raphanus sativus L. var. mougri H. W. J. Helm
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – rzodkiew oleista
Raphanus sativus L. var. sativus – rzodkiewka

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lirowate

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Ro∂lina dwuletnia

Ro∂lina jednoroczna

Ro∂lina miododajna

Ro∂lina uprawiana

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¬∂wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo¬≥ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago¬≥odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz¬Īd), Arabis(G√™si√≥wka), Draba(G¬≥odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosn√≥wka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny), Arabis caucasica(G√™si√≥wka kaukaska), Arabis hirsuta(G√™si√≥wka szorstkow¬≥osista), Sinapis alba(Gorczyca bia¬≥a), Brassica campestris(Kapusta w¬≥a¬∂ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w¬≥a¬∂ciwy), Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata), Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa), Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na), Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¬∂na), Rorippa palustris(Rzepicha b¬≥otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz¬Īd),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata),
Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa),
Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na),
Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),