Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wilczomlecz sosnka (Ang: Cypress Spurge,( £ac: Euphorbia cyparissias)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-23
Autor : Pacyfka99 2010-04-23

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: malpigiowce
Rodzina: wilczomleczowate
Rodzaj: wilczomlecz
Gatunek: wilczomlecz sosnka

Nazewnictwo

W Polsce gatunek pospolity, z wyj¬Ītkiem p√≥¬≥nocno-wschodnich kra√Īc√≥w kraju. ¬£odyga o wysoko¬∂ci 10-30 cm, prosto wzniesiona, u nasady prawie bezlistna, czerwonawa, u g√≥ry g√™sto ulistniona. Li¬∂cie s¬Ī u¬≥o¬Ņone skr√™tolegle, s¬Ī nagie, r√≥wnow¬Īskie, mi√™kkie siedz¬Īce i odstaj¬Īce, o d¬≥ugo¬∂ci 1-2 cm. Kwiaty s¬Ī ¬Ņ√≥¬≥tozielone, zebrane w kwiatostan o ¬∂rednicy 5-8 cm. Owoc - roz¬≥upnia tr√≥jkomorowa, pokryta drobnymi brodawkami. W roz¬≥upni znajduj¬Ī si√™ 3 okr¬Īg¬≥ojajowate nasiona opatrzone ¬Ņ√≥¬≥tawym wyrostkiem o d¬≥ugo¬∂ci 2 mm i szeroko¬∂ci 1,5 mm, srebrzystoszare. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Wyst√™puje od ni¬Ņu po po¬≥o¬Ņenia g√≥rskie. Ro¬∂nie w zbiorowiskach murawowych, le¬∂nych, w zaro¬∂lach, na skrajach las√≥w, na siedliskach ruderalnych. Preferuje gleby suche, piaszczyste, krzemiankowe i bogate w w√™glan wapnia.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina zielna, ro¶nie pojedynczo lub w niewielkich p³atach. Zawiera sok mleczny we wszystkich organach.
£odyga
Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 10-30 (40) cm, prosto wzniesiona, w górnej cz√™¬∂ci wyrastaj¬Ī zwykle g√™sto ulistnione p√™dy p¬≥onne. U nasady prawie bezlistna, czerwonawa, u góry g√™sto ulistniona. K¬≥¬Īcze zdrewnia¬≥e i rozga¬≥√™zione.
Li¶cie
U¬≥o¬Ņone skr√™tolegle, nagie, równow¬Īskie, siedz¬Īce i odstaj¬Īce, d¬≥ugo¬∂ci 1-2 cm, mi√™kkie, soczystozielone. Pod kwiatostanem rosn¬Ī li¬∂cie wspieraj¬Īce o podobnym kszta¬≥cie. Z pachwin li¬∂ci ¬≥odygowych wyrastaj¬Ī g√™sto ulistnione p√™dy p¬≥one. Górne podsadki (li¬∂cie podkwiatowe) s¬Ī ¬Ņó¬≥te, szerokojajowate, niezro¬∂ni√™te, z czasem czerwieniej¬Ī. Na bocznych, p¬≥onnych p√™dach li¬∂cie s¬Ī bardzo w¬Īskie, niemal nitkowate.
Kwiaty
¬Įó¬≥tozielone, zebrane w kwiatostan – 9-15 ramienn¬Ī wierzchotk√™, podwójnie z¬≥o¬Ņon¬Ī, o ¬∂rednicy 5-8 cm. Kwiatostany drugiego rz√™du z¬≥o¬Ņone s¬Ī z kwiatu s¬≥upkowego i otaczaj¬Īcych go 10-12 kwiatów pr√™cikowych. Na brzegu kwiatostanu s¬Ī woskowo¬Ņó¬≥te miodniki.
Owoc
Roz¬≥upnia trójkomorowa, pokryta drobnymi brodawkami. W roz¬≥upni znajduj¬Ī si√™ 3 okr¬Īg¬≥ojajowate nasiona opatrzone ¬Ņó¬≥tawym wyrostkiem o d¬≥ugo¬∂ci 2 mm i szeroko¬∂ci 1,5 mm, srebrzystoszare.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Cyjatium

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Gatunek trujĪcy

Hemikryptofit

-
RODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilo∂ś 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwa¬≥y), Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry), Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka), Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty), Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny), Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy), Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migda¬≥olistny), Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz b¬≥yszcz¬Īcy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Wilczomlecz sosnka
ZdjÍciaRODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilo∂ś 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwa³y),
Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry),
Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka),
Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty),
Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny),
Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy),
Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migda³olistny),
Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz b¬≥yszcz¬Īcy),