Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wilczomlecz pstry(( £ac: Euphorbia epithymoides)
-
Kwiecie√Ī Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-23
Autor : Pacyfka99 2010-04-23

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: malpigiowce
Rodzina: wilczomleczowate
Rodzaj: wilczomlecz
Gatunek: wilczomlecz pstry

Nazewnictwo

W Polsce osi¬Īga p√≥¬≥nocn¬Ī granic√™ swojego wyst√™powania. Jest u nas gatunkiem bardzo rzadkim, wyst√™puje jedynie na Wy¬Ņynie ¬¶l¬Īskiej we wsi Podwarpie oraz w trzech dzielnicach D¬Ībrowy G√≥rniczej, na stanowiskach oderwanych od swojego g¬≥√≥wnego obszaru wyst√™powania. ¬£¬Īcznie znane jest tylko z 6 stanowisk (2004 r.). ¬£odyga wzniesiona, gruba, ow¬≥osiona i w dolnej cz√™¬∂ci pokryta czerwonymi ¬≥uskami. Osi¬Īga przewa¬Ņnie wysoko¬∂√¶ 20-30 cm. Li¬∂cie w g√≥rnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi li¬∂cie maj¬Ī sercowat¬Ī nasad√™. Kwiaty s¬Ī rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w cyjatium i silnie zredukowane. Owoc - torebka pokryta czerwonymi brodawkami lub kosmkami, bez w¬≥osk√≥w. P√™ka klapami wysypuj¬Īc br¬Īzowe, jajowate nasiona o d¬≥ugo¬∂ci do 2,5 mm i pomarszczonej powierzchni. Kwitnie od kwietnia do maja. Ro¬∂nie na suchych murawach, w miejscach kamienistych, na obrze¬Ņach las√≥w, poboczach dr√≥g i pastwisk. Przewa¬Ņnie wyst√™puje na pod¬≥o¬Ņu zasobnym w w√™glan wapnia.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, gruba, ow¬≥osiona i w dolnej cz√™¬∂ci pokryta czerwonymi ¬≥uskami. Osi¬Īga przewa¬Ņnie wysoko¬∂√¶ 20–30 cm. Pod ziemi¬Ī posiada uko¬∂ne k¬≥¬Īcze, z kt√≥rego wyrasta p√™k grubych p√™d√≥w nadziemnych.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e. Li¬∂cie pod¬≥u¬Ņnie lancetowate, t√™pe i ca¬≥obrzegie. W g√≥rnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi li¬∂cie maj¬Ī sercowat¬Ī nasad√™. Podsadki w g√≥rnej cz√™¬∂ci ¬Ņ√≥¬≥te, zmieniaj¬Īce z czasem barw√™ na pomara√Īczow¬Ī. Maj¬Ī jajowaty kszta¬≥t i zw√™¬Ņon¬Ī nasad√™. Wszystkie li¬∂cie ow¬≥osione.
Kwiaty
Zebrane w 3–5 ramienn¬Ī wierzchotk√™. S¬Ī rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w cyjatium i silnie zredukowane. Kwiat m√™ski ma tylko jeden pr√™cik, a kwiat ¬Ņe√Īski jeden s¬≥upek. Znajduj¬Ī si√™ razem na kubeczkowatym dnie kwiatowym i otoczone s¬Ī poprzecznie jajowatymi miodnikami.
Owoc
Torebka pokryta czerwonymi brodawkami lub kosmkami, bez w¬≥osk√≥w. P√™ka klapami wysypuj¬Īc br¬Īzowe, jajowate nasiona o d¬≥ugo¬∂ci do 2,5 mm i pomarszczonej powierzchni.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Typ Kwiatostanu : Cyjatium

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek zagroŅony

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilo∂ś 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwa¬≥y), Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry), Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka), Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty), Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny), Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy), Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migda¬≥olistny), Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz b¬≥yszcz¬Īcy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilo∂ś 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwa³y),
Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry),
Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka),
Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty),
Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny),
Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy),
Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migda³olistny),
Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz b¬≥yszcz¬Īcy),