Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Szczawik ¿ó³ty(( ac: Oxalis stricta)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-19
Autor : Pacyfka99 2010-05-19

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¿owych
Rz±d: szczawikowce
Rodzina: szczawikowate

Nazewnictwo

SIEDLISKO: Pola, ogrody, mury.


WYSOKO¦Æ: 15 - 30 cm

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Nieparzystopierzastoz³o¿one

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Kenofit

Geofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Oxalidaceae (szczawikowate)

- Geofit
- Blaszki licia sercowate
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia nieparzystopierzastozoony


RODZINA Oxalidaceae (szczawikowate) -ilo 2
Oxalis stricta(Szczawik ¿ó³ty),
Oxalis acetosella(Szczawik zajêczy),