Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Skalnica trĂłjpalczasta (Ang: Rue-leaved saxifrage, (Du: Dreifinger-Steinbrech, Łac: Saxifraga tridactylites)
-
KwiecieĂą Maj
-
Avatar


Autor : Lena
2014-04-21
Autor : Lena 2014-04-21

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
RzÂąd skalnicowce
Rodzina skalnicowate
Rodzaj skalnica
Gatunek skalnica trójpalczasta

Nazewnictwo

Skalnica trójpalczasta (Saxifraga tridactylites L.) – gatunek roÂśliny z rodziny skalnicowatych

Morfologia:

Pokrój
D³ugoœÌ 5-15 cm.
ÂŁodyga
Cienkie, pojedyncze lub s³abo rozga³êzione pêdy, przewa¿nie czerwone, pokryte gêstymi i lepkimi w³oskami. WysokoœÌ do 18 cm.
LiÂście
Odziomkowe, widoczne tylko przed kwitnienie, w czasie kwitnienia usychajÂące. W górnej czĂŞÂści liÂście 3-klapowe, w dolnej Âłopatkowate.
Kwiaty
BiaÂłe o dÂługoÂści 3 – 4 mm.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna. Kwitnie od marca do maja, czasami do czerwca. Siedlisko: suche szczeliny skalne, mury, wydmy, miejsca ilaste lub piaszczyste, drogi, nasypy z kruszywa. W Polsce przede wszystkim na niÂżach, niekiedy w niÂższych partiach gór. RoÂślina pochodzÂąca z obszaru Âśródziemnomorskiego, wykorzystuje krótki okres opadów wiosennych, aby móc szybko wyrosn¹Ì i zakwitn¹Ì. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Festuco-Brometea.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w caÂłej Europie, póÂłnocnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. W Polsce doœÌ czĂŞsta na niÂżu.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : ÂŁopatkowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj

Roślina jednoroczna

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilość 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy), Chrysosplenium alternifolium(Œledziennica skrêtolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica œnie¿na), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- Stopień zlożenia liścia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilość 10
Parnassia palustris (DziewiĂŞciornik bÂłotny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(ÂŚledziennica skrĂŞtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trĂłjpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ÂśnieÂżna),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),