Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Skalnica ziarenkowata (Ang: Meadow saxifrage, (Du: KnĂśllchen-Steinbrech, Łac: Saxifraga granulata)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2014-03-14
Autor : Lena 2014-03-14

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
RzÂąd skalnicowce
Rodzina skalnicowate
Rodzaj skalnica
Gatunek skalnica ziarenkowata

Nazewnictwo

Skalnica ziarenkowata (Saxifraga granulata L.) – gatunek roÂśliny wieloletniej z rodziny skalnicowatych

Morfologia:

Pokrój
D³ugoœÌ 15-40 cm.
K³¹cze
Z licznymi bulwkowatymi rozmnóÂżkami o Âśrednicy 5 mm, róÂżniÂące siĂŞ w zaleÂżnoÂści od siedliska.
ÂŁodyga
Cienka, pojedyncza, ow³osiona. WysokoœÌ od 20 do 50 cm.
LiÂście
Odziomkowe, okr¹g³awonerkowate, g³êboko karbowane lub karbowanoklapowane.
Kwiaty
BiaÂłe o dÂługoÂści 3 – 4 mm, kilka sztuk wystĂŞpuje w wiechowatej wierzchotce.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od kwietnia do kwietnia do czerwca. RoÂśnie na suchych, ubogich murawach, jako jedna z nielicznych skalnic nie wystĂŞpuje w górach. RoÂśnie równieÂż w widnych lasach, na ich brzegach i na przydroÂżach, umiarkowanie nawoÂżonych ³¹kach. WystĂŞpuje na jaÂłowych i ubogich w wapĂą darniach. W Polsce przede wszystkim na niÂżu, sporadycznie w górach. DoœÌ dobrze trzyma siĂŞ podÂłoÂża, a roÂśnie przewaznie w otoczeniu bujnej roÂślinnoÂści. Oprócz rozmnaÂżania przez nasiona istnieje moÂżliwoœÌ wegetatywnego rozmnaÂżania przez czerwone bulwy. ZnajdujÂą siĂŞ one w kÂątach obumarÂłych liÂści rozetkowych znajdujÂących siĂŞ przy ziemi. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla O. Arrhenatheretalia elatioris.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z Saxifraga cuneata Willd. i Saxifraga trabutiana Engl. & Irmsch.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w caÂłej Europie. W Polsce doœÌ pospolita na niÂżu, w górach rzadka.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Baldach zÂłoÂżony

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : Karbowany

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Kształt blaszki liścia : OkrÂągÂłe

Kształt blaszki liścia : Nerkowate

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilość 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy), Chrysosplenium alternifolium(Œledziennica skrêtolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica œnie¿na), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- Stopień zlożenia liścia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilość 10
Parnassia palustris (DziewiĂŞciornik bÂłotny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(ÂŚledziennica skrĂŞtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trĂłjpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ÂśnieÂżna),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),