Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
S¬≥onecznik zwyczajny (Ang: Sunflower, (Du: Sonnenblume, £ac: Helianthus annuus)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Rdze√Ī ¬≥odyg by¬≥ w Chinach u¬Ņywany do wyrobu papieru.
Avatar


Autor : Lena
2014-03-01
Autor : Lena 2014-03-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Asteroideae
Rodzaj s³onecznik
Gatunek s³onecznik zwyczajny

Nazewnictwo

S³onecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.) Рgatunek ro¶liny z rodziny astrowatych.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, prosta, sztywna, gruba, pojedyncza lub s¬≥abo rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™. Osi¬Īga 2-3 m wysoko¬∂ci. Istnieje jednak wiele odmian ozdobnych o wysoko¬∂ci od 0,5 do 1 m.
Kwiaty
Zebrane w bardzo du¬Ņe kwiatostany typu koszyczek, o ¬∂rednicy do 30 cm. Koszyczki zwisaj¬Īce po przekwitni√™ciu. Brze¬Ņne kwiaty j√™zyczkowe s¬Ī du¬Ņe i ¬Ņó¬≥te, za¬∂ ¬∂rodkowe kwiaty rurkowe – drobne i brunatne. U odmian ozdobnych wyst√™puj¬Ī tak¬Ņe kwiaty w innych kolorach.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e, wszystkie li¬∂cie sercowate, du¬Ņe, ogonkowe, szorstkie, o pi¬≥kowanych brzegach.
Owoc
Jadalna nie¬≥upka zawieraj¬Īca du¬Ņo t¬≥uszczu.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Kwitnie od lipca do pa¬ľdziernika, przedpr¬Ītne kwiaty zapylane s¬Ī przez b¬≥onkówki. W ci¬Īgu dnia koszyczek s¬≥onecznika zwrócony jest zawsze w stron√™ s¬≥o√Īca i st¬Īd pochodzi nazwa rodzajowa. Owoce s¬≥onecznika zawieraj¬Ī do 38% oleju.

Zastosowanie:

Jest uprawiany jako warzywo o jadalnych nasionach
Ro¬∂lina oleista, jedna z wa¬Ņniejszych. Z nasion otrzymuje si√™ olej s¬≥onecznikowy u¬Ņywany jako t¬≥uszcz jadalny, do produkcji margaryny, a tak¬Ņe jako t¬≥uszcz techniczny do wytwarzania pokostu, lakierów i myd¬≥a.
Wyt¬≥oki pozosta¬≥e po wyciskaniu oleju z nasion s¬Ī dobr¬Ī pasz¬Ī dla zwierz¬Īt.
Istniej¬Ī odmiany pastewne, których p√™dy w postaci kiszonki s¬Ī u¬Ņywane jako warto¬∂ciowa pasza dla byd¬≥a.
Coraz cz√™¬∂ciej uprawiany jest jako ro¬∂lina ozdobna w licznych odmianach (jako ro¬∂lina rabatowa i na kwiat ci√™ty). Istniej¬Ī odmiany o tzw. kwiatach pe¬≥nych zawieraj¬Īce wy¬≥¬Īcznie kwiaty j√™zyczkowe, a tak¬Ņe odmiany o kwiatach dwubarwnych.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pochodzi z Ameryki Pó¬≥nocnej, obecnie rozprzestrzeni¬≥ si√™ tak¬Ņe gdzieniegdzie poza rejonem swojego rodzimego wyst√™powania. Jest uprawiany w wielu rejonach ¬∂wiata, w Europie od XVI w. W Polsce wyst√™puje tylko jako ro¬∂lina uprawna.

Ciekawostki:

Rdze√Ī ¬≥odyg by¬≥ w Chinach u¬Ņywany do wyrobu papieru.

Inne:

Ro¬∂lina ¬≥atwa w uprawie. Uprawia si√™ z nasion wysiewanych wczesn¬Ī wiosn¬Ī wprost do gruntu. Wytrzymuje wiosenne przymrozki (strefy mrozoodporno¬∂ci 4-10). W czasie owocowania mo¬Ņe wymaga√¶ podparcia, gdy¬Ņ du¬Ņe i ci√™¬Ņkie koszyczki mog¬Ī wywróci√¶ ro¬∂lin√™ wraz z korzeniami (zw¬≥aszcza po opadach deszczu). Wymaga stanowiska w pe¬≥nym s¬≥o√Īcu i bardzo obfitego nawo¬Ņenia.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Stanowisko s≥oneczne

Ro∂lina jednoroczna

Ro∂lina uprawiana

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gaw√™dka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrz√™bcowaty), Arctium lappa(¬£opian wi√™kszy), Arctium tomentosum(¬£opian paj√™czynowaty), Solidago canadiensis(Naw¬≥o√¶ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)), bifidum(Jastrz√™biec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw¬≥o√¶ pospolita), Tussilago farfara(Podbia¬≥ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b¬≥awatek), Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona), Hieracium umbellatum(Jastrz√™biec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy), Lapsana communis(¬£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy), Mycelis muralis(Sa¬≥atnik le¬∂ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika g√≥rska, kupalnik g√≥rski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y), Artemisia absinthium(Bylica pio¬≥un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga¬≥√™ziaste), Helianthus tuberosus(S¬≥onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewi√™√¶si¬≥ bez¬≥odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewi√™√¶si¬≥ pop¬≥ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep tr√≥jlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¬∂na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b¬≥otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S¬≥onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa¬≥atnica le¬∂na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),