Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Solanka kolczysta( (Du: Kali-Salzkraut, Łac: Salsola kali)
-
Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Lena
2014-04-13
Autor : Lena 2014-04-13

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
RzÂąd goÂździkowce
Rodzina szarÂłatowate
Rodzaj solanka
Gatunek solanka kolczysta

Nazewnictwo

Solanka kolczysta (Salsola kali L.) – gatunek roÂśliny z rodziny szarÂłatowatych, w XX wieku w wyodrĂŞbnianej rodzinie komosowatych.

Morfologia:

PokrĂłj
Roœlina naga lub ow³osiona, sinozielona, wyprostowana i zwykle z licznymi ³ukowato wzniesionymi rozga³êzieniami.
ÂŁodyga
OsiÂąga od 10 do 100 cm wysokoÂści. Jest bruzdowana i biaÂławozielona, czĂŞsto czerwono nabiegÂła.
LiÂście
Szydlaste lub rĂłwnowÂąskolancetowate, pÂłaskie lub nieco miĂŞsiste. SiedzÂące i od nasady ku wierzchoÂłkowi zwĂŞÂżajÂą siĂŞ. Na koĂącu z kolcem.
Kwiaty
WyrastajÂą pojedynczo lub po 2–3 w kÂątach przysadek w kÂłosoksztaÂłtnych kwiatostanach wzdÂłuÂż szczytowych odcinkĂłw pĂŞdu. Przysadki podobne do liÂści – szydlaste i zakoĂączone kolcem, na brzegu bÂłoniaste. KaÂżdy kwiat wsparty jest dwoma dÂłuÂższymi od okwiatu podkwiatkami, podobnymi do przysadek i liÂści. Listki okwiatu w dwĂłch okó³kach. W zewnĂŞtrznym sÂą trzy listki szersze, a w wewnĂŞtrznym dwa wĂŞÂższe. Listki te sÂą bÂłoniaste, ale podczas owocowania twardniejÂą i otulajÂą owoc.
Owoce
BÂłoniaste, ksztaÂłtu beczuÂłkowatego lub kulistego. ZawierajÂą czarne nasiona.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna, halofit. RoÂśnie na piaskach i solniskach. Kwitnie od lipca do wrzeÂśnia. Liczba chromosomĂłw 2n = 36.

Zmiennosć:

W obrĂŞbie gatunku wyróÂżnia siĂŞ dwa podgatunki: subsp. kali – wystĂŞpuje na brzegach mórz. KoĂące listków okwiatu z wyraÂźnym nerwem Âśrodkowym wyciÂągniĂŞtym w kolec. W Polsce roÂśnie tylko na wybrzeÂżu. Podgatunek charakterystyczny klasy Cakiletea maritimae. subsp. ruthenica (Iljin) Soó (synonimy: S. kali subsp. pontica Pallas, S. tragus L., S. ruthenica Iljin, S. australis R.Br.) – wystĂŞpuje na terenach piaszczystych, gÂłównie na obszarach ÂśródlÂądowych. KoĂące listków sÂłabo zaostrzone, nerw Âśrodkowy sÂłabo wyksztaÂłcony. Podgatunek charakterystyczny zespoÂłu Salsoletum ruthenicae. Podgatunek wyróÂżniajÂący zespoÂłu Corispermo-Brometum tectorum.

Zagrożenia i ochrona:

Podgatunek typowy umieszczony jest na Czerwonej liÂście roÂślin i grzybĂłw Polski w kategorii zagroÂżenia V (naraÂżony).

Zasięg występowania:

Wystêpuje w Europie, Azji i pó³nocnej Afryce, jako roœlina zawleczona i zdzicza³a roœnie tak¿e w Ameryce Pó³nocnej. W Polsce roœnie g³ównie na nizinach.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³êbik

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek zagrożony

Roślina jednoroczna

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Chenopodiaceae (komosowate)

- Kolor zielony


RODZINA Chenopodiaceae (komosowate) -ilość 3
Chenopodium album(Komosa biaÂła),
Salicornia europaea (SolirĂłd zielny),
Salsola kali(Solanka kolczysta),