Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
SolirĂłd zielny (Ang: Glasswort, (Du: Europäischer Queller, Łac: Salicornia europaea )
-
SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
RzÂąd goÂździkowce
Rodzina szarÂłatowate
Rodzaj soliród
Gatunek soliród zielny

Nazewnictwo

Soliród zielny, solirodek zielny (Salicornia europaea L.) – gatunek roÂśliny w róÂżnych systemach klasyfikacyjnych w³¹czany do rodziny komosowatych lub szarÂłatowatych.

Morfologia:

ÂŁodyga
Naga, miĂŞsista, silnie, naprzeciwlegle rozga³êziajÂąca siĂŞ. Jest czÂłonowana i pozornie bezlistna. Ma zgrubiaÂłe w górnej czĂŞÂści miĂŞdzywĂŞÂźla. OsiÂąga wysokoœÌ 15–30 cm.
LiÂście
Ulistnienie nakrzyÂżlegÂłe. LiÂście zredukowane do zroÂśniĂŞtych ze sobÂą pochewek.
Kwiaty
Bez okwiatu, ukryte we wg³êbieniach ³odygi.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna, sukulent. Kwitnie od sierpnia do wrzeÂśnia. Halofit, roÂśnie na solniskach ÂśródlÂądowych oraz na brzegach mórz. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Thero-Salicornietea.

Zagrożenia i ochrona:

Roœlina objêta jest w Polsce œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.

Kategorie zagroÂżenia gatunku:
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Czerwonej listy roÂślin i grzybów Polski: E (wymierajÂący-krytycznie zagroÂżony).

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje na solniskach Eurazji oraz w póÂłnocnej Afryce. W Polsce bardzo rzadki. RoÂśnie na wybrzeÂżu i w Âśrodkowej czĂŞÂści kraju.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Typ Kwiatostanu : K³êbik

Typy ulistnienia : NakrzyÂżlegÂłe

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Roślina jednoroczna

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Chenopodiaceae (komosowate)

- Kolor zielony


RODZINA Chenopodiaceae (komosowate) -ilość 3
Chenopodium album(Komosa biaÂła),
Salicornia europaea (SolirĂłd zielny),
Salsola kali(Solanka kolczysta),