Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1

Spis alfabetyczny Ro∂lin

Aldrowanda pêcherzykowata

(24-05-2013)

Bagno zwyczajne

(08-02-2011)

Ba¬Ņyna czarna

(03-06-2013)

Borówka bagienna

(02-06-2011)

Borówka brusznica

(01-06-2011)

Borówka czarna

(01-06-2011)

Chamedafne pó³nocna

(05-07-2013)

Chmiel zwyczajny

(26-04-2010)

Chroszcz nago³odygowy

(09-05-2010)

Chrzan pospolity

(16-05-2010)

Czosnaczek pospolity

(12-05-2010)

Dwurz¬Īd murowy

(02-10-2012)

Dwurz¬Īd w¬Īskolistny

(28-04-2013)Dziurawiec zwyczajny

(03-06-2010)

Fio³ek bia³y

(28-04-2013)


Fio³ek dwukwiatowy

(09-05-2010)

Fio³ek le¶ny

(17-04-2013)


Fio³ek polny

(08-05-2010)Fio³ek psi

(30-03-2013)


Fio³ek Rivina

(18-04-2013)


Fio³ek trójbarwny

(30-03-2013)

Fio³ek wonny

(14-04-2013)
Fio³ek wynios³y

(06-04-2013)


Gêsiówka kaukaska

(28-04-2013)


Gêsiówka szorstkow³osista

(28-04-2013)


Gorczyca bia³a

(09-04-2013)


Gorczyca polna

(15-08-2012)

Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna

(30-06-2011)

Kapusta rzepak

(09-03-2013)Kapusta w³a¶ciwa polna

(03-04-2013)Korzeniówka pospolita

(09-03-2013)

Kurzy¶lad polny

(07-08-2012)

Lak pospolity

(09-05-2010)

Lnicznik w³a¶ciwy

(23-05-2013)
Malwa r√≥¬Ņowa

(21-08-2013)

Pokrzywa zwyczajna

(19-05-2010)

Pokrzywa ¬Ņegawka

(08-10-2012)

Pszonak drobnokwiatowy

(27-08-2010)

Rosiczka okr¬Īg¬≥olistna

(06-06-2011)

Rzepicha b³otna

(12-08-2014)

Rzepicha ziemnowodna

(02-06-2011)

Rze¬Ņucha gorzka

(13-07-2014)

Rze¬Ņucha le¬∂na

(13-07-2014)

Rze¬Ņucha w¬≥ochata

(06-07-2014)

Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa

(13-07-2014)

Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera

(06-07-2014)

Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)

(02-07-2013)


Rzodkiew zwyczajna

(11-06-2014)

Rzodkiew ¶wirzepa

(08-05-2010)

Rzodkiewnik pospolity

(07-07-2010)


Smagliczka skalna, smagliczka Arduina

(07-06-2011)

Stulicha psia

(06-10-2012)

Stulisz lekarski

(10-08-2011)

Tasznik pospolity

(30-01-2010)
Tobo³ki polne

(22-07-2012)

Toje¶æ bukietowa

(19-01-2014)

Toje¶æ gajowa

(11-11-2013)

Toje¶æ pospolita

(07-11-2013)

Toje¶æ rozes³ana

(11-11-2013)

Topola bia³a

(09-11-2013)

Topola czarna

(11-11-2013)

Topola osika

(11-11-2013)

Topola szara

(11-11-2013)

Urdzik karpacki

(11-11-2013)

Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty

(14-10-2013)

Wawrzynek wilcze³yko

(17-10-2013)

Wielosi³ b³êkitny

(28-09-2013)

Wierzba bia³a

(28-09-2013)

Wierzba borówkolistna

(28-09-2013)

Wierzba iwa

(28-09-2013)

Wierzba krucha

(15-09-2013)

Wierzba lapo√Īska

(14-09-2013)

Wierzba piaskowa

(08-09-2013)

Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa

(08-09-2013)

Wierzba purpurowa

(08-09-2013)

Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca

(08-09-2013)

Wierzba rokita

(08-09-2013)

Wierzba szara

(08-09-2013)

Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa

(21-09-2013)

Wierzba uszata

(21-09-2013)

Wierzba wiciowa

(08-09-2013)

Wilczomlecz b¬≥yszcz¬Īcy

(25-09-2013)

Wilczomlecz lancetowaty

(24-04-2010)

Wilczomlecz migda³olistny

(01-09-2013)

Wilczomlecz obrotny

(22-07-2012)

Wilczomlecz ogrodowy

(28-09-2013)

Wilczomlecz pstry

(23-04-2010)

Wilczomlecz sosnka

(23-04-2010)

Wilczypieprz roczny

(11-11-2013)

Wiosnówka pospolita

(19-05-2010)

Wrzos zwyczajny

(22-04-2010)

Wrzos zwyczajny 

(01-09-2013)

Wrzosiec bagienny 

(01-09-2013)

Zarzyczka górska

(01-09-2013)

¦laz dziki

(08-05-2010)

¬¶laz pi¬Ņmowy

(17-01-2014)

¦laz zaniedbany

(08-05-2010)

¦laz zygmarek

(08-05-2010)

¦lazówka turyngska

(27-12-2013)

¬Įurawina b¬≥otna

(21-09-2013)

¬Įywiec cebulkowy

(08-09-2013)