Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1

Spis alfabetyczny Ro∂lin

Beb³ek b³otny

(03-06-2013)

Bodziszek b³otny

(11-05-2013)

Bodziszek cuchn¬Īcy

(08-05-2010)

Bodziszek czerwony

(28-04-2013)Bodziszek drobny

(08-05-2010)

Bodziszek go³êbi

(18-06-2013)

Bodziszek kosmaty

(18-06-2013)

Bodziszek le¶ny

(18-06-2013)

Bodziszek pirenejski

(09-05-2013)


Bodziszek porozcinany

(18-06-2013)

Bodziszek ¬≥¬Īkowy

(09-05-2013)

Bodziszek ¬Ņa¬≥obny

(22-06-2012)Czartawa pospolita

(21-05-2010)

Dêbik o¶miop³atkowy

(15-07-2013)


Dyptam jesionolistny

(27-04-2013)


Dziewiêciornik b³otny

(24-07-2011)

Groszek bulwiasty

(18-06-2012)


Groszek skrzydlasty

(02-03-2013)

Groszek szerokolistny

(20-03-2013)

Groszek wielkoprzylistkowy

(04-04-2013)

Groszek wiosenny

(13-06-2012)


Iglica pospolita

(08-05-2010)

Jarz¬Īb pospolity

(21-11-2011)


Je¬Ņyna fa¬≥dowana

(11-06-2012)

Komonica zwyczajna

(26-07-2011)

Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy

(02-04-2013)


Koniczyna bia³a

(22-10-2009)

Koniczyna brunatna

(22-04-2010)

Koniczyna d³ugok³osowa

(02-05-2010)

Koniczyna kreskowana

(22-04-2010)

Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna

(22-04-2010)

Koniczyna pagórkowa, targownik

(22-04-2010)

Koniczyna panno√Īska

(09-03-2013)


Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa

(02-05-2010)

Koniczyna ¬≥¬Īkowa

(05-07-2012)Kotewka orzech wodny

(09-03-2013)

Krwawnica rózgowata

(02-04-2013)Krwi¬∂ci¬Īg lekarski

(13-06-2012)


Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy

(13-08-2013)

Kuklik pospolity

(11-07-2010)


Kuklik zwis³y

(28-12-2012)


Lucerna siewna

(21-05-2013)


Malina w³a¶ciwa

(11-06-2012)


Niecierpek drobnokwiatowy

(24-05-2010)

Niecierpek pospolity

(21-06-2012)


Nostrzyk bia³y

(30-01-2010)

Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty

(21-07-2010)

Piêciornik gêsi

(12-06-2012)Piêciornik roz³ogowy

(23-06-2010)

Poziomka pospolita

(12-06-2012)

Rojnik pospolity

(19-05-2010)

Rozchodnik ostry

(27-07-2012)

Rozchodnik wielki

(19-05-2010)

Rzepik pospolity

(19-05-2010)

Rzepik wonny

(30-06-2014)

Siekiernica górska

(23-06-2014)

Skalnica gronkowa

(30-05-2014)

Skalnica seledynowa

(21-05-2014)

Skalnica trójpalczasta

(21-04-2014)

Skalnica ziarenkowata

(14-03-2014)

Skalnica ¬∂nie¬Ņna

(26-04-2014)

Skrytek polny

(06-07-2014)

Sparceta siewna

(22-02-2014)

Szak³ak pospolity

(11-01-2014)

Szczawik zajêczy

(21-05-2010)

Szczawik ¬Ņ√≥¬≥ty

(19-05-2010)

Szczodrzeniec ruski

(08-05-2014)

Traganek pêcherzykowaty

(20-03-2014)

Traganek szerokolistny

(20-01-2014)

Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita

(14-12-2013)

Wierzbownica b³otna

(08-09-2013)

Wierzbownica kosmata

(28-09-2012)

Wiesio³ek dwuletni

(02-06-2010)

Wil¬Ņyna bezbronna

(01-09-2013)

Wil¬Ņyna ciernista

(01-09-2013)

Winobluszcz piêciolistkowy

(11-11-2013)

Wi¬Īz√≥wka bulwkowata

(22-10-2013)

Wi¬Īz√≥wka b¬≥otna

(27-07-2011)


Wi¶nia kar³owata

(01-09-2013)

Wi¶nia pospolita

(01-09-2013)

Wyka bób

(09-06-2011)

Wyka czteronasienna

(22-07-2012)

Wyka kaszubska

(08-09-2013)

Wyka kosmata

(08-09-2013)

Wyka ptasia

(08-05-2010)

Wyka p³otowa

(20-06-2012)


Wyka siewna

(08-09-2013)

Wyka w¬Īskolistna

(21-09-2013)

Wyw³ócznik k³osowy

(01-09-2013)

Wyw³ócznik okó³kowy

(01-09-2013)

x Wi¬Īz szypu¬≥kowy

(06-07-2014)

£ubin trwa³y

(20-06-2012)


¦ledziennica skrêtolistna

(19-01-2014)

¦liwa domowa

(17-12-2013)

¦liwa tarnina

(09-12-2013)

¦liwa wi¶niowa

(08-12-2013)

¬Įarnowiec miotlasty

(20-06-2012)